19.10.2018. Srbija: Kreće borba protiv droga u školama u Kragujevcu

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

 

Ozbiljnost problema zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među adolescentima je izazvala adekvatnu reakciju donosioca odluka u Srbiji.

Naime, od početka tekuće školske godine, su započele pripreme timova čiji će zadatak biti da edukuju djecu po školama o štetnosti droga.

Skoro 50 timova prolazi obuku, a broj stručnjaka različitih profila u njima iznosi preko 300. Osnovni cilj ove kampanje je da se tokom sledeće godine obiđe svih 1700 škola u Srbiji.

Mjesto gdje su edukacije započete je Kragujevac, dok će se obuke stručnjaka vršiti i u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

U pozadini cjelokupne priče stoji Komisija za borbu protiv narkomanije u školama, koja je osnovana tokom jula ove godine, od strane Vlade Srbije.

Značajno je napomenuti da će timovi biti sastavljeni od stručnjaka različitih profila, a da će ih sačinjavati ljekari, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, te zaposleni u policiji, sudstvu, tužilaštvu, kao i predstavnici Kancelarija za mlade. Timovi će po jedinstvenoj metodologiji raditi sa učenicima u svim školama, a Komisija za borbu protiv narkomanije u školama pratiće efekte programa kroz evaluacije i izveštaje o broju učenika i roditelja koji su prošli kroz edukacije.

Ukoliko želite da pročitate više informacija o ovoj vijesti, to možete učiniti posjetom sledećeg linka:

http://www.ikragujevac.com/vesti/55871-krece-borba-protiv-droge-u-skolama-u-kragujevcu.html