17.03.2020. SAD: Povećava se broj slučajeva predoziranja lijekovima među tinejdžerima

Nova studija pokazuje da je broj djece koja se predoziraju lijekovima propisivanim za anksioznost, poput Xanaxa, Valijuma ili Ativana, dramatično porastao u posljednjih 10 godina.

Predoziranje ovim benzodiazepinima djece i tinejdžera povećalo se za 54% između 2000. i 2015. godine, prema podacima Centara za kontrolu trovanja u SAD (U.S. poison control centers).

Čini se da je porast predoziranja među djecom odraz povećanja broja propisanih recepata za ove lijekove, izjavila je koautorica studije dr. Diane Calello, izvršni i medicinski direktor Centra za kontrolu trovanja New Jersey na Odsjeku za urgentnu medicinu medicinske škole Rutgers New Jersey.

Benzodiazepini poput Valiuma, Xanaxa, Ativana i Klonopina se tradicionalno propisuju za tretiranje anksioznosti i nesanice, ali doktori su ih počeli davati i kao zamjenu za opijate, rekla je Calello.

„Kao nacija, trudimo se da što više smanjimo propisivanje opijata,“, kaže Calello. „Lijekovi poput ovih mogu biti zamjena i mogu biti dostupniji.“

Ona i njene kolege pronašli su skoro 297,000 slučajeva vezanih za benzodiazepine zabilježenih u Centrima za kontrolu trovanja SAD između 2000. i 2015. godine.

Postotak slučajeva je porastao od 17,7 na 100,000 djece u 2000. godini do visokih 29,3% na 100,000 u 2009. U 2015. godini, taj postotak se zadržao na 27,3%.

Podaci pokazuju da se skoro polovina ovih predoziranja javlja kod djece koja su namjerno uzela lijekove, u svrhu konzumiranja kao droge ili pokušaja suicida. 

Istraživači su zaključili i da se udio slučajeva namjerne izloženost povećao na oko 48% u 2015. godini, u poređenju sa 36% u 2010. godini. 

U međuvremenu, slučajevi slučajne konzumacije su spali sa 61% iz 2010. na 50% u 2015. godini.

Zdravstveni ishodi predoziranja benzodiazepinima tokom godina su također postali ozbiljniji.

Samo nekolicina djece premine/umre od predoziranja benzodiazepinima. Na primjer, u 2015. godini, preminulo je 23 djece. 

Ali postotak djece i tinejdžera koji imaju ozbiljne zdravstvene  probleme kao posljedicu predoziranja povećao se na 24% u 2015, za razliku od 14% u 2000. godini.

Prema podacima, jedan od razloga za to je što 4 od 5 tinejdžera, uzimaju benzodiazepine sa drugim supstancama, poput alkohola ili opijata.

“Ako uzimete previše lorazepama [Ativan] bićete pospani”, rekla je Calello. “Ako ga uzmete mnogo, imat ćete problema s disanjem. Ako ga kombinirate s alkoholom, to će se dogoditi mnogo brže.”

Istraživači su zaključili da je tokom perioda provođenja istraživanja, 215 djece preminulo od konzumiranja benzodiazepina u kombinaciji sa drugim supstancama, u poređenju sa samo dvoje koji su imali fatalne posljedice samo zbog predoziranja benzodiazepinima.

Nadalje, 26% je doživjelo potencijalno životno ugrožavajuće posljedice zbog konzumiranja zajedno sa drugim supstancama, u poređenju sa samo 6% onih koji su uzeli samo benzodiazepin.

Ovo prati podatke američkog Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga, koji pokazuju da više od 30% predoziranja u koje su uključeni opijati, također uključuje i benzodiazepine.

Benzodiazepini se zaista ne bi trebali koristiti za liječenje anksioznosti kod djece u današnje vrijeme, rekao je dr. Victor Fornari, potpredsjednik i direktor dječje i adolescentne psihijatrije u bolnici Zucker Hillside u Glen Oaksu, N.Y. Kognitivno-bihevioralna terapija i selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRIs) pokazali su se efikasnijima, objasnio je.

“Iako može postojati određena klinička korist za promišljeno propisivanje benzodiazepina za akutno liječenje panike kod mladih, ne postoje dokazi da je kontinuirana upotreba klinički opravdana, i zapravo može dovesti do povećanog rizika od samopovređivanja kod mladih, ” rekao je Fornari. “Kliničari su upozoreni da preispitaju tekuće tretmane adolescenata benzodiazepinima.”

Kako bi se preveniralo predoziranje, roditelji trebaju biti pažljiviji u načinu pohrane lijekova, rekla je dr. Teresa Murray Amato, predsjednica urgentne medicine u bolnici Long Island Jewish Forest Hills, u New Yorku. Ona i Fornari nisu bili uključeni u studiju.

“Poput mnogih drugih vrsta izloženosti supstancama, adolescenti će često uzeti ono što stoji na raspolaganju, u medicinskim ormarićima njihove porodice ili prijatelja”, rekla je Amato.

Prije ispunjavanja recepta za benzodiazepin, roditelji bi trebali razgovarati sa svojim doktorom o tome da li je lijek zaista potreban. Ako jeste, trebali bi tražiti najmanju propisanu dozu kako bi mogli smanjiti količinu preostalih neiskorištenih tableta, rekla je Amato.

Sve propisane lijekove koji se ne uzimaju aktivno trebalo bi odložiti, bilo vraćanjem nazad u apoteku, ili bacanjem u odvod, rekla je Calello.

“Ako u kući imate lijekove koje ne uzimate, bacite ih,” rekla je Calello. “Riješite ih se.”

Studija je nedavno objavljena u časopisu Clinical Toxicology.

Izvor: https://consumer.healthday.com/