Ozvaničena saradnja sa Zavodom za forenzičku psihijatriju Sokolac

Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac je prva ustanova ovog tipa na području BiH zahvaljujući kojoj je u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima osiguran adekvatan psihijatrijski tretman za osobe iz cijele zemlje kojima su u krivičnom postupku izrečene mjere bezbjednosti.

VD direktor Zavoda Bojan Koprivica i predsjednik Udruženja “PROSLAVI OPORAVAK” su potpisivanjem Protokola o saradnji formalizovali dosadašnju saradnju a sve u cilju boljeg odgovora na sve veći broj osoba koje zbog ovisnosti o drogama čine krivična djela.

Protokolom je predviđena i razmjena iskustava, te podrška za osobe koje nakon stacionarnog tretmana traže podršku za bolju reintegraciju u zajednicu.

Autor članka: Mulka Nišić