Photovoice – moj život u oporavku

Udruženje Proslavi Oporavak je otvorilo Dnevni centar za marginalizirane skupine pogođene problemom ovisnosti kao dio nastavka regionalnog projekta Biram Oporavak. Jedna od prvih aktivnosti u okviru dnevnog centra bila je organizovanje Photovoice-a.

Tako smo kroz fotografiju započeli sa pričanjem naše priče o oporavku.

Photovoice je metoda participativnog istraživanja, u kojoj osobe prave fotografije i razgovaraju o njima kao načinu uspostavljanja lične i društvene promjene (Wang & Burris, 1994). U okviru photovoice pristupa, sve osobe koje učestvuju u procesu su ko-istraživači i imaju glavnu ulogu u istraživanju. Naglasak je na razumijevanju puteva oporavka od ovisnosti sa fokusom na proživljeno iskustvo, kroz kreiranje dijeljenog dijaloga o oporavku te kreiranje umjetničkog rezultata.

Pitanje sa kojim smo započeli naše istraživanje bilo je “Kako ste napravili promjenu u svom životu i šta vam je pomoglo da je održite?”. Kroz odgovore na ovo i druga slična pitanja izdvojili smo teme Moje vrijeme te Novi identitet, sa nekoliko podtema koje su nam bile važne, a koje smo onda predstavljali kroz fotografiju.

Kao dio Photovoice-a, za sve učenike organizovali smo i kurs fotografije, gdje nam fotografkinja Katie McCraw kroz edukaciju pomaže da razumijemo i bolje ‘koristimo’ jezik fotografije te tako kreiramo fotografije koje su odraz naše lične promjene.

Fotografije i iskustva dijelimo unutar grupe, te na ovaj način dajemo glas ličnim pričama o oporavku.

Ovako je to opisao jedan od učesnika grupe:

„Photovoice, kruna moje borbe protiv ovisnosti, način da sebi i drugima pokažem da je moguće biti produktivan član društva i uz to uživati u onom čime se baviš.

Ja sebe činim sretnim na zdrav način!“

Nakon završenog procesa fotografisanja i zajedničkih susreta, u novembru 2020. Biće organizovana izložba fotografija na temu Photovoice – moj život u oporavku.