Preporod u posjeti Opštini Ulcinj, Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U sklopu projekta ”Biram oporavak”, Preporod je nastavio sa posjetama relevantnim institucijama koje kontinuirano djeluju na polju sprječavanja zloupotrebe droga u Crnoj Gori.

23.02.2018. godine, održan je sastanak sa Blerimom Gjelošijem, rukovodiocem Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za upravu i društvene djelatnosti Opštine Ulcinj.

Predstavljen je projekat ”Biram oporavak”, njegovi osnovni ciljevi, detaljnije analiziran koncept oporavka, razmotrene opcije kako je moguće unaprijediti međusobnu saradnju.

Posebna pažnja je posvećena i upoznavanju sa Memorandumom o razumijevanju, čijim potpisivanjem bi se formalizovala i ozvaničila već postojeća saradnja i napravio prostor za zajedničkim djelovanjem u neposrednoj budućnosti.