26.03.2019. Velika Britanija: Ekspert poziva na revidiranje propisivanja metadonske terapije u Škotskoj

Kontroverzna mišljenja profesora Neila McKeganeya u suprotnosti su sa mišljenjem drugih akademika, ali on vjeruje da nam je potreban novi pristup ovom rastućem problemu.

Smrtni slučajevi povezani sa drogom su u velikom porastu u Škotskoj u proteklih 12 godina ali nije bilo mnogo promjena u strategijama kako bi se pristupilo rješavanju ove krize.

Profesor Neil McKeganey vjeruje da je vrijeme da se “oštro obračunamo sa drogom” ali njegovi kontroverzni stavovi su u suprotnosti sa stavovima većine stručnjaka na čije se mišljenje oslanja državna politika o drogama.

On se suprotstavlja glavnoj struji tvrdeći da su metode „prevencije štete“ stvorile generaciju ovisnika kojima nije mnogo bolje na metadonu nego što im je bilo na heroinu.

Međutim, drugi akademici tvrde da bi smanjivanje opijatske supstitucijske terapije, kao što su metadon i buprenorfin, dovelo do mnogo više smrtnih slučajeva od zloupotrebe heroina.

McKeganey je kritičan prema pristupu škotske vlade, a njegov stav podupiru statistički podaci koji pokazuju da su se smrtni slučajevi povezani za drogom udvostručili u periodu od 2007. do 2017. godine.

Zbog toga medijska kuća Record daje platformu osnivaču Centra za istraživanje zloupotrebe droga na Univerzitetu u Glazgovu da stimuliše ovu krucijalnu debatu, koja će u narednim danima dati prostor različitim mišljenjima kako bi se ovaj problem sagledao iz svih uglova.

McKeganey je rekao: „Godinu za godinom, stopa smrtnosti se sve više povećava. Situacija je bila krizna već kada je SNP došao na vlast 2007. godine i sada je toliko van kontrole da je očito sa se mora učiniti nešto sasvim drugačije.

“Iz godine u godinu ljudi pozivaju na “radikalni novi pristup” ali sve staje na tome i to su samo prazne riječi.”

“Nastavljamo primjenjivati iste pristupe i dobivamo iste rezultate – sve više i više ljudi umire.”

McKeganey, koji sada vodi svoju privatnu istraživačku grupu, vjeruje da metadonski program korišten za liječenje najmanje 26.000 Škota nije odgovarajuće rješenje za društvo preplavljeno uličnim drogama kao što su etizolam, Xanax, kao i lijekovima na recept.

Akademik kritizira kontinuiranu sklonost vlade SNP-a ka „smanjenju štete“, koja godinama ili čak decenijama, može ljude držati „parkirane“ na opijatskoj supstitucijskoj terapiji koju im propisuju ljekari bez jasne izlazne strategije.

Radikalne mjere koje on predlaže uključuju:

  • Momentalno smanjenje troškova metadonske terapije, procjenjenih na 60 miliona funti godišnje, za 50% .
  • Korištenje tog novca za osnivanje mreže rezidencijalnih centara za oporavak, gdje se tretman nadopunjuje učenjem životnih vještina u sigurnoj zajednici.
  • Podsticaj ovisnicima o drogama kroz novčanu pomoć za održavanje apstinencije.
  • Ukidanje Škotskog foruma za droge – tijela za koje tvrdi da nije imalo apsolutno nikakav mjerljivi učinak dok je problem sa drogom eskalirao, uprkos tome što se sve više i više novca trošilo na istraživanja, konferencije i obrazovne programe.
  • Postavljanje vremenskog ograničenja koliko dugo se osobama propisuje metadon jer, tvrdi on, benefiti metadona se smanjuju nakon 12 do 18 mjeseci.
  • Vođenje evidencije o svakoj osobi na metadonu, naročito osoba koje su na metadonu duže od 12 mjeseci, te redovne evaluacije stanja s fokusom na strategiju izlaska iz programa.

McKeganey se slaže da opijatska supstitucijska terapija ima svoje jasno određeno mjesto u tretmanu sve dok to podrazumijeva i pravovremeno obavezno skidanje sa supstitucijskih lijekova.

Tvrdi da korisnici u Škotskoj prečesto kombinuju metadon s drugim opasnim ilegalnim drogama što vodi do katastrofalnih i sve smrtonosnijih efekata, i poništava bilo kakve pozitivne efekte.

Izjavio je: „Lobi za prevenciju štete, kojem pripada gotovo svatko tko je povezan sa vladom, rekao bi da bi smanjivanje metadona izazvalo veliki porast smrtnih slučajeva od predoziranja heroinom – ali ja ne vjerujem da je to slučaj. Bilo bi vjerovatnije da će se prepoloviti nego udvostručiti. “

Napadajući administraciju vlade SNP-a, McKeganey je rekao: “Prije svoje izborne pobjede 2007. godine, SNP je osuđivao Labor i Lib Dem administraciju zbog neuspjeha u rješavanju problema uzrokovanih upotrebom droga – u vrijeme kada su smrtni slučajevi povezani sa drogom bili manji od pola onoga što imamo danas.

“Oni su osudili Jack McConnell-a zbog njegovog neuspjeha vezano za pitanje droga, a ipak u desetljeću koje je uslijedilo, čini mi se da nisu učinili gotovo ništa od suštinskog značaja za rješavanje problema droga.”

McKeganey je već dugo u sukobu sa izuzetno uticajnim Škotskim forumom za droge. On je kritizirao njihovog izvršnog direktora David Liddell-a, tvrdeći da je snažno i javno podržavao metadon i strategije smanjenja štete, uprkos masovnom porastu broja smrtnih slučajeva povezanih sa metadonom.

Rekao je: „Okarakterisan sam kao ekstremista i nijedna politika koju sam zagovarao nije usvojena.”

„Zatvorio bih Škotski forum za droge jer mislim da on ne koristi Škotskoj. Ekvivalentna organizacija u Engleskoj (Drugscope) zatvorena je 2015. godine bez negativnog utjecaja na rad u ovoj oblasti.”

McKeganey vjeruje da bi više pažnje trebalo posvetiti prevenciji upotrebe droga, sa modelima apstinencije udruženim sa strožijim regulativama kao i obrazovnim programima koji jasno govore o patnji koju donosi ovisnost.

On je rekao da će njegov plan za rezidencijalne centre za oporavak, u kojima osobe mogu ostati nekoliko mjeseci, “omogućiti osobama sa problemom ovisnosti da uspostave apstinenciju, nauče životne vještine te kako da sačuvaju život vrijedan življenja”.

McKeganey je dodao: “Ovisnici mi u većini slučajeva govore da žele da se skinu s droga, ali savjet koji škotska vlada dobija od Škotskog foruma za droge je da treba da pokušamo da smanjimo štetu, kao da mogu dopustiti ljudima da žive sa ovisnošću i na taj način smanje štetu.

“Ali na taj način smo vođeni mitom. Realnost je da iako nekome date čistu iglu, ta osoba je i dalje ovisnik i još uvijek pati, a pate i djeca te osobe.”

“Škotski forum za droge se snažno zalagao za otvaranje vrata metadonu, ali nikada nije planirao kako bismo mogli zatvoriti ta vrata. Izazov je ljude skinuti sa metadona. “

McKeganey vjeruje da “opsesija” među akademicima, sociolozima i vladinim ministrima da se smanji stigma prema upotrebi droga ohrabruje ljude da vjeruju da je biti dugogodišnji ovisnik o drogama vjerodostojan životni izbor.

Izjavio je: “Ja ne kažem da se prema osobama ovisnim o drogama ne treba odnositi sa suosjećanjem ali ideja da prihvatamo u naše živote ilegalnu dnevnu konzumaciju ilegalnih droga, potičući masovne stope kriminala kao savršeno razuman izbor stila života mi se čini potpuno smiješnom.”

„Zloupotreba droga treba da bude okarakterisana  shodno onome što ona jeste – veoma štetna, nezakonita, potencijalno fatalna i ni u kom slučaju ne bi trebalo da je prihvatimo. Niko ne umire od stigme. Ljudi umiru od supstanci koje im uništavaju živote.”

McKeganey vjeruje da bi aktuelni korak prema propisivanju heroina za ovisnike u Glazgovu mogao zapečatiti u kulturi prihvatanje ovisničkog života.

Rekao je: „Sljedeća generacija te filozofije je da će sve više ljekara propisivati heroin.”

„Vjerovatnoća je da za 10 godina nećemo imati pojma kako da isključimo slavinu na propisivanje heroina.”

“Ljudi znaju u svojim srcima da je posljednja stvar koju bismo trebali raditi za ovisnike o drogama to da im propišemo više droge – ali to je ono što radimo.”

 

Izvor: https://www.dailyrecord.co.uk/