Rehabilitacija

Rehabilitacija od ovisnosti

 

Šta je rehabilitacija?

“Rehab” ili rehabilitacija je vrsta tretmana za osobe koji zloupotrebljavaju droge ili psihoaktivne supstance. Rehabilitacija se odnosi na širok spektar pristupa koji se koriste za liječenje emocionalnih i psiholoških problema. Smatra se važnom karikom u procesu oporavka.

Programi rehabilitacije se provode u ustanovama zatvorenog ili poluotvorenog tipa, u kojima osobe u oporavku prolaze kroz različite faze programa. Kroz te programe rehabilitacije se nastoji pomoći osobama da se suoče sa svojim problemima, prepoznaju ih i rade na rješavanju problema iz kojih proizlazi njihova ovisnost. Bez obzira na vrstu ovisnosti, u rehabilitacionim centrima se radi na rješavanju problema, što podrazumijeva otkrivanje uzroka i postizanje promjena u ponašanju.

Programi rehabilitacije uglavnom ne pružaju medikamentoznu terapiju i baziraju se na drug- free konceptu. Njihovo trajanje je različito, od 3 mjeseca do 3 ili 4 godine. Mogu biti osnovani od strane državnih institucija, ali u praksi susrećemo mnogo više rehabilitacionih centara pokrenutih od strane organizacija civilnog društva ili vjerskih organizacija.

Šta se to događa u rehabilitacionom centru:

 • Otkriva se vlastita individualnost
 • Javlja se svijest o problemima koji su osobu doveli do ovisnosti
 • Jačaju se odnosi kroz rad u grupi
 • Ponovno se otkriva uloga u porodici
 • Zadobivaju se odgovornosti kroz postepeno sticanje sposobnosti i samopoštovanja
 • Dolazi do razvoja duhovnosti
 • Radno osposobljavanje i edukacija

Terapeutski principi unutar rehabilitacionih centara:

 • Jasno i otvoreno komuniciranje, iskrenost, život priznanja
 • Dobri međuljudski odnosi
 • Stalno rješavanje kriznih situacija po načelima “ovdje i sada”
 • Sastanci stručnog osoblja s ciljem vlastitog sazrijevanja
 • Njeguje se ljubav među članovima, pa se pojedinac ne osjeća usamljenim, a s vremenom i sam može pružati ljubav

Ako ste uvidjeli da je vaša konzumacija bdroga izmakla kontroli i da od toga imate posljedice koje utiču na vas i vaše bližnje, nemojte čekati, nazovite nas danas i započnite proces rehabilitacije. Vrijeme je. Započni svoj oporavak. Potraži pomoć!