O projektu

Biram Oporavak

Projekat Biram Oporavak je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Izlazak iz Beograda, te Preporod iz Nikšića su se odlučile na realizaciju ovog projekta, jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i djeci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. 

Glavni cilj projekta je povećati mogućnost integracije u društvo za ranjive i marginalizirane grupe pogođene problemom ovisnosti/zavisnosti, te unaprijediti odgovore društva na potrebe ovih skupina.

Kako mi to radimo

Sve vodi ka oporavku

Pozivom na besplatnu telefonsku liniju 0800 – 28000 možete:

 • direktno pristupiti savjetnicima za problematiku zloupotrebe droga
 • informisati se o procesu oporavka od ovisnosti
 • dobiti podršku i smjernice za ulazak u proces oporavka od ovisnosti
 • dobiti podršku i savjet na koji način da se ponašate prema bliskoj osobi koja konzumira droge
 • informisati se o štetnim efektima različitih droga
 • dobiti informacije o institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem ovisnosti u vašem gradu
 • dobiti više informacija o uslugama koje pružamo
 • zakazati razgovor u našem savjetovalištu za problematiku zloupotrebe droga

Garantiramo vam anonimnost pri svakom pozivu.

Savjetovanje je namijenjeno osobama koje imaju problem sa ovisnošću ili eksperimentišu sa konzumacijom droga, a žele da prestanu sa konzumacijom i naprave promjenu u svom životu. Individualno savjetovanje obuhvata:

 • individualno savjetovanje na sedmičnom nivou
 • izradu individualnog plana oporavka
 • uključivanje članova porodice i bliskih osoba u proces oporavka 
 • individualno savjetovanje i podrška u procesu reintegracije u društvo za osobe koje su se vratile sa liječenja/terapijske zajednice

Program rada sa klijentima i njihovim porodicama temelji se na principima multidimenzionalne porodične terapije i prilagođen je potrebama svakog pojedinog korisnika usluga. 

Ispravna motivacija i pravilan odabir institucije u kojem se započinje tretman su bitan faktor na samom početku procesa oporavka. Preko našeg savjetovališta možete:

 • pripremiti se za prvi razgovor sa institucijom/terapijskom zajednicom u koju idete
 • dobiti informaciju o programu te institucije
 • postaviti pravilna očekivanja od tretmana u koju ulazite
 • uključiti ostatak porodice u razumjevanje samog tretmana

Naše udruženje pruža podršku ovisnicima i njihovim porodicama tokom cijelog procesa oporavka, od prvog poziva pa sve do posttretmanskog procesa i resocijalizacije. 

Grupe podrške su sastavni dio procesa oporavka od ovisnosti, te su od velikog znacaja i koristi bez obzira na vrstu ovisnosti. One predstavljaju sigurno okruženje u kojem članovi dijele svoja lična iskustva bez straha od osude i pritiska okoline. Benefiti koji nastaju ucescem na grupama podrške:

 • upoznavanje osoba koje također žele život bez droge
 • saznanje o tome da niste sami
 • učenje novih vještina (npr. nošenje sa žudnjom, različitim emocijama)
 • podrška tokom emocionalno teških životnih razdoblja
 • stvaranje odgovornosti za svoje postupke

 Grupe podrške se održavaju u unaprijed određenom terminu. Trenutno su aktivne dvije grupe:

 • Grupa podrške za žene (majke, supruge, bliske osobe)
 • Grupa podrške za osobe u resocijalizaciji
 • Grupa podrške za osobe sa problemom ovisnosti.

Korisnici dnevnog centra su marginalizovane grupe koje (zlo)upotrebljavaju droge ili su ovisni o drogama, uključujući: mlade, žene, osobe u procesu resocijalizacije, posobe bez sigurnog/stalnog mjesta za život (beskućnici), osobe koje imaju dualnu dijagnozu i različite poteškoće sa mentalnim zdravljem uzokovane upotrebom droga.

Program Dnevnog centra ima sljedeće komponente:

 • Psihološko osnaživanje
 • Profesionalno osnaživanje
 • Radno okupaciona terapija (kreativni rad)
 • Radno okupaciona terapija (kreativni rad)

Savjetovalište

Besplatno i anonimno

Bosna i Hercegovina

0800 28 000

POTRAŽI POMOĆ
Zakaži
UČINI PRVI KORAK KA OPORAVKU!
Potraži više informacija
NAŠI SAVJETNICI VAM STOJE NA RASPOLAGANJU

Korisne informacije

PROŠIRITE SVOJE ZNANJE O SVIJETU ZLOUPOTREBE DROGA

Zloupotreba Marihuane

Tinejdžeri i droge

Zloupotreba Amfetamina

Zloupotreba Heroina

Koncept oporavka

Da li sam ovisan?

Aktuelne vijesti

BUDITE U TOKU SA NAJNOVIJIM INFORMACIJAMA

Kod ovisnosti, recidiv se javlja kada osoba nastavi s upotrebom droga ...

Uz individualnu terapiju i potpunu detoksikaciju, grupna terapija je jedan od ...

Kroz istoriju čovječanstva, psihoaktivne supstance korištene su u različitim oblicima u ...

Akteri u borbi protiv zloupotrebe droga

U ovom segmentu možete pronaći informacije o organizacijama i institucijama koje pružaju pomoć i podršku osobama i porodicama pogođenim problemom zloupotrebe droga.

Pronađite pomoć u Vašoj lokalnoj zajednici i učinite prvi korak ka oporavku. 

Naše aktivnosti

KREIRAMO SISTEME BRIGE ORIJENTIRANE KA OPORAVKU

Predstavnica Udruženja Proslavi Oporavak, kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine je ...

U zgradi Parlamenentarne skupštine 22.12.2023. godine udruženje „Proslavi oporavak“ je organizovalo ...

U saradnji sa Institutom Mentis, Fondacijom Krila nade, Udruženjem Tavan, Udruženjem ...

Šta poznati misle o oporavku?