Deaths of Despair and the Future of Capitalism, Anne Case and Angus Deaton

13.05.2020. SAD: Broj smrtnih slučajeva zbog droge i suicida tokom pandemije koronavirusa doseže 150 000

Nova studija procjenjuje da bi smrtni slučajevi od alkohola, predoziranja drogom i samoubistva mogli doseći brojku od 150 000. S tim u vezi šef Federalne uprave za mentalno zdravlje SAD-a  poziva da se obezbijedi više novca kako bi se proširio obim servisa za pomoć ljudima pogođenim socijalnom izolacijom koju nameće pandemija koronavirusa.

˶ Vidimo vrlo zabrinjavajuce znakove širom zemlje”, istakla je dr Elinore McCance- Katz, pomoćnica sekretara u Odsjeku za zdravstvo i servise  i šef Uprave za servise iz oblast mentalnog zdravlja i zloupotrebe supstanci (SAMSHA- Substance Abuse and Mental Health Administration). ˶ Postoji više zluoupotrebe supstanci, više predoziranja,  više nasilja u porodici, zanemarivanja i zlostavljanja djece.̋

McCance- Katz je istakla da agencija želi više novca za servise u cilju rješavanja očekivanog porasta potreba za tretmane u oblasti mentalnog zdravlja  i zavisnosti, a koji su već bili u nedostatku.  Citirala je HHS- ovo istraživanje o zloupotrebi supstanci i mentalnom zdravlju i Februarski izvještaj  u britanskom časopisu Lancet o psihološkim uticajima karantina.

Lancetova studija ističe da efekti mogu uključivati post- traumatski stresni poremećaj i samoubistvo i da su  ˶ široki, značajni i mogu biti dugotrajni ̋.  To je posebno tačno ukoliko nema jasnog kraja na vidiku, kao što je to sada slučaj, ističe Mc Cance- Katz.

˶ Podsticaj ovome je COVID 19, ali je potreba koja je postojala i ranije samo je povećana onim što se desilo kao rezultat virusa ̋, istakla je.

Nova studija koja je objavljena u petak od strane Well being Trust i Američke akademije porodičnih ljekara (American Academy of Family Physicians), je uzela u obzir izolaciju i neizvjesnost kada je na osnovu devet scenarija nezaposlenosti izračunala očekivanu smrt od samoubistava, alkohola i droga.

Najveća vjerovatnoća je da će se zbog ˶ smrti iz očaja ̋, izgubiti dodatnih 75 000 života, navodi se u studiji. Procjene smrti su se kretala od 27 644 ako se ekonomija brzo oporavi, do 154 037 ako oporavak bude spor.

˶ Već smo imali ozbiljan problem u našim rukama ̋, rekao je psiholog Benjamin Miller, glavni  strateški službenik Well Being Trust. ˶ Sada su ljudi isključeni i usamljeni sa  osjećanjima  neizvjesnoti, straha i  užasa ̋.

Prodaja alkohola je dostigla vrhunac, otkako je nametnut ostanak u kućama. Pored ekonomske sigurnosti, posao omogućava granice za potencijalni problem alkoholičara i pomaže im da imaju samokontrolu, istakao je Miller.

McCance- Katz je primjetila izvještaje od više ljudi koji traže tretman zbog problema sa alkoloholom u onim regijama koje je koronavirus najteže pogodio, uključujući sjeveroistok. Centri za liječenje zavisnosti navode daleko veći broj poziva i vanbolničkog liječenja koji se sad obično izvodi video putem.

˶ Postoji nivo nemoći povezan sa ekonomijom, penzionim fondovima, nezaposlenošću ̋,  rekao je Doug Tieman, direktor Caron centra za liječenje u Pensilvaniji. ˶Svi oni izazivaju anksioznost, a ljudi se osjećaju loše i ne vide svijetlo na kraju tunela.̋

“Odrasli, pa čak i tinejdžeri s poremećajem zluopotrebe psihoaktivnih susptanci, teško mogu uspjeti da usklade  često veliku zavisnost sa svojim strahovima od dobijanja Covid-19. Šanse za prenos koronavirusa zabrinjavaju roditelje kada se tinejdžeri iskradaju da kupuju drogu, naročito kad babe i djedovi žive kod njih u kući”, rekao je dr Joseph Lee medicinski direktor Hazelden Betty Ford Fondacije za mlade.

Dok su aprilski prijemi za stanovanje u Hazeldenu smanjeni za oko 2% u odnosu na april 2019.  Došlo je do porasta online liječenja pacijenata od 17% zahvaljujući servisima koji su dostupni od marta, ističe Lee.

Priče o započinjanju tretmana mogu biti zapanjujuće. Novi pacijenti Hazeldena uključuju ˶ više djece koja su pila sve u kući ̋ i druge koji su inhalirali proizvode za domaćinstvo, uključujući i sredstva koje se koriste za čišćenje tastature računara, istakao je Lee.

Tinejdžerka zavisna o heroinu je rekla majici da će se ubiti ukoliko joj majka ne kupi heroin. Djevojčica se plašila zaraze virusom, rekao je Lee, pa je majka pristala.

Lee je rekao da djevojčica počinje sa tretmanom uprkos strahu od letenja avionom koje je potrebno da bi stigla tamo. Kao i kod ostalih pacijenata van drzave, Lee je rekao da je razgovaro o rizicima od koronavirusa i zavisnosti kako bi pomogao porodici da riješi problem.

˶ Za sve one koji nijesu vjerovali da je zavisnost bila zavisnost, sada vidimo to u svom punom sjaju”, rekao je Lee koji radi sa uzrastom od 14- 25 godina. ˶ Uvidjeli ste moć kompulsivnog nagona i naučenog patološkog uslovljavanja. ̋

Bob Poznanovich, Hazeldenov potpredsjednik za poslovni razvoj je dodao: Potrebe rastu a mi smo  u potpunosti  spremni i očekujemo porast potražnje. Da bi se spriječio katastrofalni talas ˶ smrti iz očaja ̋. Well being trust  i AAFP  izvještaj preporučuju povećan fokus na smanjenje nezaposlenosti, lakši pristup tretmanu i više servisa za borbu protiv zavisnosti i servisa mentalnog zdravlja integrisanih u zdravstveni sistem.

“Više resursa za mentalno zdravlje je dobra stvar”, rekao je Miller. “Samo da budemo sigurni da investiramo u strategije koje znamo da su uspješne za zajednice i koje integrišu mentalno zdravlje na mjesta na koja ih ljudi žele.”

SAMSHA je dobila 425 miliona dolara na osnovu Akta za pomoć u borbi protiv koronavirusa, te Akta pomoći i ekonomske sigurnosti za jačanje mentalnog zdravlja i servisa za zavisnost . To je u poređenju sa 100 milijardi što je uloženo u bolnice daleko manje od onoga što kritičari kažu da je potrebno. Sramotan je nedostatak pažnje koju naš Kongres posvećuje mentalnom zdravlju u krizama, rekao je Miler.

SAMSHA fond se koristi za servise u Sertifikovanim bihejvioralnim zdravstvenim klinikama koje su 2017 označene Aktom izvrsnosti u oblasti mentalnog zdravlja i zavisnosti kao način da se razviju servisi za liječenje zavisnosti i koordinisanje zdravstvene zaštite ugroženih ljudi.

Klinike nude liječenje mentalnog zdravlja i zavisnosti zajedno sa primarnom njegom u istim ustanovama. Službe za krizne intervencije su dostupne u svako doba dana kako bi ljudi koji su bili izloženi slomu bili izvan hitne pomoći.  McCance Katze je istakla da su to primjeri uspjeha u bihejvioralnom zdravlju i nada se da će ih dodatno proširiti.

˶ Pruža nam se prilika da kažemo administraciji ono što mislimo da je potrebno”, istakla je McCance Katze. ˶ Vjerujem da slušaju, pa se nadam da ćemo dobiti više resursa. ̋

Ako se borite sa pitanjima koja su spomenuta u ovoj priči i želite da se povežete s drugima na mreži, pridružite se USA Today,” I Survived it” Facebook grupi podrške.

Izvor: https://www.usatoday.com/