28.07.2020. Velika Britanija: Osobe ovisne o drogi ne koriste COVID-19 kao „izgovor“ za recidiv

Rehabilitacija ima pozitivan dugotrajni uticaj

Osobe koje zloupotrebljavaju ili su ovisne o drogi i alkoholu ne koriste globalnu pandemiju kao „izgovor“ za recidiv, rekao je jedan od pružaoca usluga u tretmanu ovisnosti.

U organizaciji UK Centri za tretman ovisnosti (eng. UK addiction treatment centers – UKAT) pitali su 150 bivših klijenata koji su nedavno napustili neki od njihovih rehabilitacijskih centara kako se suočavaju sa krizom Covid-19.

Portparol organizacije je rekao da rezultati pokazuju da je za većinu bivših ovisnika život u izolaciji “u velikoj mjeri” više pozitivan nego negativan, dokazujući da su osobe u oporavku od ovisnosti za vrijeme rehabilitacije „dobro opremljene“ alatima koji su potrebni da bi se prošlo kroz krizni period.

Većina ispitanika u UKAT istraživanju – 67,7% – reklo je da im kriza uzrokovana koronavirusom ne otežava ostanak u oporavku od ovisnosti.

Portparol UKAT-a naglasio je da rezultati opovrgavaju pretpostavke da će osobe ovisne o drogama koristiti svaki mogući izgovor da ponovo uzmu drogu.

Također, klijente su pitali o njihovom mentalnom zdravlju tokom ovog perioda, naročito da li su doživjeli napad straha, anksioznosti ili panike tokom krize.

Preko polovine ispitanika – 52,8% – odgovorilo je sa „Ne“.

Jedno od pitanja je bilo i da odaberu odgovor vezano za to kako su se osjećali tokom zabrane kretanja.

Velika većina ispitanika odbrala je odgovor „Smireno“ – 48%, zatim „Pozitivno“ –  44,1%, te je 37,8% ispitanika odabralo „Mirno“.

Nuno Albuquerque, voditelj grupnog tretmana u UKAT-u, rekao je da je da mu je drago što osobe koje su koristile njihove servise – uglavnom nisu bile uznemirene zbog COVID-19 tokom svog oporavka.

Izjavio je: „Kako su u državi donesene mjere zabrane kretanja, tim iz grupe zadužene za tretman ovisnosti, po prvi put je, umjesto grupnih sastanaka uživo, organizovao online grupe podrške za osobe koje su završile rehabilitaciju, slično grupama koje organizuju Anonimni Alkoholičari i Anonimni Narkomani.”

„Ovi susreti su klijentima ponudili strukturu, terapiju i siguran prostor za razmišljanje o njihovim osjećanjima, zajedno sa drugim osobama koje su u oporavku u svojoj lokalnoj zajednici.“

Izvor: https://www.healthinsuranceandprotection.com/