O projektu Biram Oporavak

Projekat Biram Oporavak je nastavak projekta 3 Balkan koji je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije Izlazak iz Beograda, Preporod iz Podgorice, te Proslavi Oporavak iz Sarajeva su se odlučile na realizaciju ovog  projekta jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i djeci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici.  Implementaciju je omogućio partner  Svjetska federacija protiv droga-WFAD (World Federation Against Drugs)  uz financijsku podršku švedskog Forum Syd-a.

Kroz projekat su u sve tri države identificirani svi oni koji rade na području zloupotrebe droga, kako u javnom- vladinom sektoru, tako i među organizacijama civilnog društva. Cilj nam je bio prepoznati i procijeniti potrebe u radu aktera i potaknuti na rješavanje istih, štiteći ljudska prava ugroženih, marginaliziranih grupa.

U naredne tri godine želimo otvoriti vrata svojih organizacija za sve ugrožene kategorije čiji su životi i životi njihovih porodica promijenjeni uslijed korištenja supstanci. Također, želimo omogućiti besplatnu telefonsku pomoć svima kojima je ona potrebna, kako za savjete tako i za krizne situacije čiji je uzrok uzimanje opojnih droga.

Jasno nam je da kao društveno odgovorne organizacije civilnog društva imamo zadatak da utičemo na poboljšanje uslova u zajednicama u kojima živimo. Kroz sopstveni dugogodišnji angažman i iskustva u radu na polju  štetnosti droga  nadamo se da će ovaj projekat biti jedna bitna karika u konačnom cilju koji je pred nama- izgradnja održivog sistema između svih aktera sa ciljem smanjenja problema zloupotrebe droga i što manjim posljedicama po pojedinca, društvo i kompletnu zajednicu.