01.07.2019. Srbija: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga (26. jun), Kancelarija za borbu protiv droga održala je konferenciju pod nazivom „Sveobuhvatni pristup problemu droga“. Tom prilikom, prvi put na jednom mestu okupljena je većina predstavnika državnih institucija u čijoj nadležnosti je problem droga, ali i organizacija civilnog društva, koje svojim aktivnostima i istraživanjima doprinose rešavanju ovog problema.

Kako navode predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u Srbiji se u najvećoj meri koristi marihuana, dok je heroin u poslednje vreme u stagnaciji, ili čak opadanju, ali zbog ekspanzije sintetičkih droga i kokaina, koji su preuzeli primat na tržištu. Prema rečima dr Svetislava Mitrovića, sa Instituta za mentalno zdravlje, zloupotreba psihoaktivnih supstanci u periodu adolescencije je u porastu. Starosna granica je pomerena i postoje slučajevi pacijenata koji već u 12. godini ulaze u svet droga. Mladi nisu dovoljno informisani o štetnim posledicama, imaju pogrešne stavove da određene supstance nisu opasne, putem moćnih sistema komunikacije i elektronskih medija dobijaju pogrešne informacije o dejstvu supstanci. Kada govorimo o supstancama, pogrešno je klasifikovati droge na „lake“ i „teške“. Lake droge ne postoje.

UNODC: 35 miliona ljudi širom sveta pati od bolesti zavisnosti od droga

Prema podacima iz Svetskog izveštaja o drogama za 2019. godinu, 34 miliona ljudi širom sveta pati od bolesti zavisnosti, dok samo 1 od 7 ima pristup uslugama lečenja.

Procenjeno je da je, u 2017. godini, 271 milion ljudi, ili 5,5% svetske populacije uzrasta 15-64 godine, koristilo drogu u toku prethodne godine.

Globalna ilegalna proizvodnja kokaina dostigla je najvišu stopu svih vremena, 1.976 tona u 2017. godini, što je 25% više nego prethodne godine. U isto vreme, globalna količina zaplenjenog kokaina u 2017. godini porasla je za 13% na 1.275 tona, što je najveća količina ikada zabeležena. Najrasprostranjenija droga na globalnom nivou i dalje je kanabis, s oko 188 miliona ljudi koji su koristili ovu drogu u 2016. godini.

Izvor vesti: https://www.kzbpd.gov.rs/4974/