06.10.2022. SAD:Podrška potrebnim istraživanjima u oblasti oporavka

Nacionalni mjesec oporavaka (Mjesec oporavka) obilježava se od 1989. godine svakog septembra, kako bi se promovisale i podržale nove prakse liječenja i oporavka zasnovane na dokazima, kao i snažna i ponosna nacionalna zajednica za oporavak, te posvećenost organizacija i zajednica koje omogućavaju oporavak u svim njegovim oblicima.

Često govorim o tome kako upotreba supstanci i poremećaji upotrebe supstanci (engl. SUDs – Substance Use Disoders) mijenjaju mozak, ali promjene koje nastaju su višestruke. Osim droga, proživljena iskustva, starenje i tretman također mijenjaju funkcionisanje mozga.

Prestanak ili čak potencijalno smanjenje upotrebe supstanci, na primjer kroz tretman može poboljšati funkcionisanje mozga i na taj način pokrenuti pozitivne promjene u emocijama, spoznajama i ponašanju koje mogu olakšati oporavak. Započinjanje tretmana zbog poremećaja upotrebe supstanci bi trebalo krenuti sa znanjem i razumijevanjem da je oporavak moguć.

Dok se tretmani koji se odnose na korištenje lijekova za poremećaj upotrebe opioida (engl. MOUD – Medications for Opioid Use Disorder) ili bihevioralni pristupi poput kognitivno-bihevioralne terapije ili upravljanja nepredviđenim okolnostima bave biološkim i bihevioralnim dimenzijama poremećaja upotrebe supstanci, za promjene u mozgu i ponašanju potrebno je vrijeme kao i za rješavanje negativnog utjecaja poremećaja upotrebe supstanci na život pojedinca. Ti utjecaji mogu se odnositi na gubitak posla, gubitak stana, narušene odnose sa porodicom i prijateljima, te probleme sa zakonom. Ljudima će možda trebati stalna podrška i pomoć prilikom rješavanja ovih problema kako bi se pobrinuli za svoj oporavak i održali ga.

Razvijen je širok spektar usluga i podrške, uključujući kuće za oporavak, srednje škole za oporavak (za adolescente i mlade), kao i mnoge zajednice i organizacije zasnovane na vjeri, kao što su grupe za međusobnu pomoć koje su se osnivale i u mnogim slučajevima bile zamjena kada tretman nije dostupan ili željen. Ove usluge ne samo da pružaju bitnu društvenu vezu sa osobama sa iskustvom u oporavku koji razumiju i podržavaju njihov oporavak, već mogu olakšati osobama da nastave sa tretmanom ili ponovo uđu u tretman kada je to potrebno.

Nažalost, mnogo se manje zna o podršci oporavaku nego o tretmanu, na primjer, koje su vrste usluga najefikasnije, kako funkcionišu i kako ih je najbolje prilagoditi potrebama različitih ljudi. Bez tog znanja o efikasnosti, osiguranje možda neće moći pokriti ove potencijalno korisne komponente spektra zdravstvene zaštite i ljudi možda neće znati koju odabrati.

Nacionalni institut za zloupotrebu droga (engl. NIDA – The National Institute on Drug Abuse) podržava istraživanja o podršci osoba sa iskustvom u oporavaku i podršci u zajednici, o aktivnim zajednicama oporavka i modalitetetima oporavka koji integrišu više usluga, kao što su kuće za oporavak. Ali i dalje je potrebno više usmjeriti pažnju na ovu temu, kako bi se izgradilo temeljno znanje o ovim uslugama i tako bolje unaprijedio ovaj dio Strategije za prevenciju predoziranja Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite SAD (engl. The U.S. Department of Health and Human Services Overdose Prevention Strategy). U tu svrhu, Inicijativa za pomoć u dugoročnom okončanju ovisnosti (engl. HEAL – Helping to End Addiction Long-term® Initiative) ili Inicijativa za pomoć u dugoročnom okončanju ovisnosti Nacionalnog instituta zdravlja (engl. NIH – National Institutes of Health), uz finansiranje Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga, podržava nekoliko dodatnih istraživačkih projekata koji će doprinijeti našem znanju o kućama za oporavak, kontinuiranoj kliničkoj njezi, povezanosti sa zajednicama oporavka, te intervencije osoba sa iskustvom u oporavku za povećanje zadržavanja u tretmanu sa lijekovima za poremećaj upotrebe opioida.

Tri nova granta će razviti resurse za proučavanje usluga podrške oporavku. Jedan će uspostaviti kolaborativnu mrežu za inovacije  sa osobama sa iskustvom u oporavku (engl. PRIN – Peer Recovery Innovation Network) koja će razviti resurse za obuku i mentorstvo, kao i infrastrukturu za unaprijeđenje nauke o omogućavanju nastavka njege putem ovih usluga nakon što su osobe započele sa lijekovima za poremećaj upotrebe opioida, kao i za takve usluge koje se odvijaju putem tehnologije, posebno za Hispanoamerikance i Latinoamerikance u blizini granice SAD i Meksika te i u drugim nedovoljno pokrivenim područjima. Drugi projekat će razviti mrežu istraživača, stručnjaka za podršku u oporavku i mladih osoba (u dobi od 18 do 25 godina) koji se oporavljaju, kako bi unaprijedili naše razumijevanje usluga podrške oporavku za osobe u toj dobnoj skupini koji uzimaju lijekove za poremećaj upotrebe opioida, posebno one sa dualnim dijagnozama i upotrebom više supstanci. Drugi će se projekat usmjeriti na razvoj alata i metoda za bolje proučavanje efikasnosti kuća za oporavak za osobe koje uzimaju lijekove za poremećaj upotrebe opioida.

Tri granta će podržati ispitivanja efikasnosti podrške u oporavku ili planiranja takvih ispitivanja. Jedan će razviti integrisanu intervenciju koja uključuje podučavanje oporavka od strane osoba sa iskustvom u oporavku i kognitivno-bihevioralnu terapiju za poremećaj uzimanja opioida kako bi se poboljšalo zadržavanje u tretmanu lijekovima za poremećaj upotrebe opioida. Drugi će proučavati efikasnost podrške osoba sa iskustvom u oporavku u pomaganju ljudima koji žive u kućama za oporavak da ostanu u tretmanu lijekovima za poremećaj upotrebe opioida ili da se ponovno uključe u tretman nakon što su ga napustili ili nakon što su otpušteni iz centra za oporavak. Treći grant će podržati planiranje ispitivanja na više lokacija kako bi se ispitala efikasnost centara za oporavak koji služe crnačkim zajednicama za podršku osobama koji koriste lijekove za poremećaj upotrebe opioida.

 

Dodatak postojećem grantu će razviti koordiniranu infrastrukturu i istraživački program za Konzorcij za nauku o oporavku od ovisnosti (engl. CoARS – Consortium on Addiction Recovery Science), koji je pokrenulo pet istraživačkih timova koje je prethodno finansirao Nacionalni institut za zloupotrebu droga a koji će biti prošireni sredstvima iz Inicijative za pomoć u dugoročnom okončanju ovisnosti. Ovaj dodatak pruža dovoljno resursa da pomogne istraživačima da koordiniraju svoje napore u istraživanju i obuci, usklade svoje podatke i metriku, podrže raznolikost u konzorciju i osiguraju njegovu održivost, kao i da organizuju prvi nacionalni sastanak o nauci o uslugama podrške u oporavku.

Jedna od stvari koja je proizašla iz fokusa Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga na oporavak i podršku u oporavku je impresivna domišljatost i proaktivnost ljudi koji rade na terenu da razviju nova rješenja za riješavanje brzorastuće krize ovisnosti i predoziranja. Mnogi od ovih istraživača i drugih sudionika u tim projektima su i sami u fazi oporavka ili su proživjeli iskustvo ovisnosti.

Jedna od tema koja se provlači kroz strateški plan Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga (engl. NIDA’s new FY 2022-2026 Strategic Plan) odnosi se na veću uključenost ljudi sa iskustvom u dizajn istraživanja, a nauka o podršci oporavku simoblizuje koliko taj način razmišljanja može biti uspješan.

To su ljudi koji su iskusili krize ovisnosti i predoziranja, osobe sa iskustvom u oporavku koji pronalaze inovativne načine kako pomoći osobama ovisnim o drogama. Uloga Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga je da podrži istraživnaje kako bi se utvrdilo koji su novi pristupi najefikasniji, a ovi novi grantovi će olakšati prevođenje tog znanja u intervencije kako bi pomogli pojedincima sa poremećajem zloupotrebe supstanci da postignu oporavak.

 

Izvor: Supporting Needed Research on Recovery | National Institute on Drug Abuse (NIDA) (nih.gov)