12.05.2022. SAD: Uloga roditeljstva u izgradnji društvenog kapitala 

Iako istraživanja pokazuju nužnost društvenog kapitala oporavka (eng. social recovery capital) za mlade osobe u oporavku, kroz porodicu koja ne konzumira supstance i koja podržava njihov oporavak, načini na koje roditelji zapravo pružaju društveni kapital nisu empirijski ispitani. Kako bi istražili načine na koji se to dešava, ova kvalitativna studija primijenila je Model kapitala oporavka za adolescente na dobivene podatke iz provedenih intervjua sa roditeljima mladih osoba koje su razriješile svoj problem uzrokovan upotrebom supstanci (eng. substance use disorder).

Intervjui su provedeni u okviru prethodne etnografske studije u kojoj su se roditelji alumna koji su završili program podrške u okviru pristupa Alternative peer group, prijavili za učešće u grupnom intervjuu; pet majki i pet očeva su učestvovali u kvalitativanom istraživanju (n=10). Tri istraživača su analizirala transkripte intervjua koristeći metodu stalne usporedbe za identificiranje porodičnog društvenog kapitala te specifičnih komponenti na koji su roditelji podržali oporavak svoje djece. 

Primarne teme roditeljske podrške kao dijela društvenog kapitala u procesu oporavka uključivale su lokus kontrole, osnaživanje roditelja i trijezni/podržavajući dom. Lokus kontrole uključivao je roditeljske strategije kako bi se povećalo sudjelovanje mladih u tretmanu/oporavku. Osnaživanje roditelja fokusirana je na proces promjene koju su roditelji opisali: od negiranja do razvoja uvida i učenja kako odgajati dijete sa problemom ovisnosti. Podržavajuća i strukturirana porodica uključivala je provođenje vremena s mladima u aktivnostima vezanim za proces oporavka i poboljšanu komunikaciju i odnose.

Navedene teme sugerišu proces promjene roditelja koji podržava putanju oporavka adolescenta i povećava razvoj roditeljskih vještina i strategija suočavanja. Ove teme također naglašavaju kako je struktura pristupa Alternative peer group omogućila ovaj proces, generišući potencijalne hipoteze za buduća istraživanja orijentisana na oporavak.

Izvor: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16066359.2022.2055000?journalCode=iart20