27.09.2018. Austrija: Poziv za aplikacije: Govornici civilnog društva za CND tematske diskusije u novembru

U pripremi za segment 62. sesije Komisije za opojne droge (CND), koji će biti održan 2019. godine na jesen, Komisija će održati nekoliko tematskih diskusija. Treća runda diskusija će se održati od 7. do 9. novembra u Beču, Austrija.

Za svaki tematski segment 4-5 nevladinih organizacija će imati priliku da prezentuje svoj rad i stav naspram odabranih tema. Kako bi se osiguralo inkluzivno, opsežno i smisleno učešće civilnog društva, nevladine organizacije će u svrhu bolje koordinacije raditi u saradnji sa Radnom grupom civilnog društva (Civil Society Task Force- CSTF).

Svaki govornik će imati 5 minuta da prezentira svoj rad u okviru tematskog fokusa za taj dan (za detalje, pogledati oficijelni plan rada):

  • Novembar 2018.: Jačanje internacionalne saradnje temeljene na principima zajedničke i podijeljene odgovornosti
  • Saradnja između Komisije za opojne droge i Ureda Ujedninjenih Nacija za drogu i kriminal, uključujući WHO, INCB, sa svim relevantnim entitetima Ujedinjenih Naroda i internacionalnim finansijskim institucijama, unutar njihovih mandata;
  • Jačanje zajedničkih napora u okviru bilateralnih, regionalnih i globalnih nivoa kako bi se smanjila potražnja za sintetičkim opoidima za ne-medicinsku upotrebu u borbi protiv nezakonite trgovine sintetičkim droga;
  • Naglašavanje internacionalne saradnje, uključujući tehničku pomoć, kako bi se pomoglo državama koje su najviše pogođene nezakonitim prenosom droga, naročito zemljama u razvoju
  • Novembar 2018.: Razmatranje implementacije datih obaveza da se zajednički adresira i suprodstavi svjetskom problemu droga, imajući u vidu odluku da se 2019. godina smatrala kao godina za ostvarivanje ciljeva postavljenih u paragrafu 36 Političke deklaracije;

Kako bi se prijavili za govorničko mjesto, molimo da ispunite Obrazac za prijavu ne kasnije od 8. Oktobra 2018., 11:55 p.m. (CEST, lokalno vrijeme Beč). Selekcija govornika će se vršiti po CSTF smjernicama, a odabrani kandidati će biti obaviješteni najkasnije do 15. oktobra 2018. godine.

Odabrani kandidati će trebati poslati svoje pisane ili video izjave uključujući transkripte do 24. oktobra 2018. godine. Prevodioci zvaničnih UN jezika (arapski, kineski, engleski, francuski, ruski i španski) će biti dostupni na sastancima, ali svi sažeci moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.

Napomena: Dostupna su ograničena sredstva za finansiranje putnih troškova i smještaja u Beču. CSTF će prema uputama objavljenim na našoj stranici rasporediti dostupna sredstva. Video poruke su također moguće.

Sastanci će se vjerovatno prenositi online na CND web stranici.