Multisektorski sastanak u Zrenjaninu

25.09. 2018. godine održana je multisektorski sastanak u multimedialnoj sali Gradske uprave u Zrenjaninu za Severnobanatski i Srednjebanatski okrug. Organizacija Izlazak je i ovog puta, u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv  droga Vlade Republike Srbije, okupila važne aktere iz ovih okruga.

Cilj sastanka je, pre svega, bio predstavljanje projekta „Biram Oporavak“ kroz koji se promoviše besplatna telefonska linija 0800 104100, savetovalište i sajt www.biramoporavak.com, kao i razmenjivanje iskustava, i mogućnost  povezivanja institucija i civilnog sektora, kako lokalno tako i u celoj državi.

Sastanku su prisustvovale zdravstvene ustanove, centar za  socijalan rad, predstavnici lokalnih samouprava, Crveni krst, kancelarija  za mlade, a i pedagozi i psiholozi iz lokalnih srednjih škola.

Razgovaralo se o preprekama na koje svako u svom segmentu posla nailazi, a i o važnosti delovanja u međusobnoj saradnji. Od strane organizacije „Izlazak“ predložena je mogućnost o potpisavanju memoranduma o saradnji, sa svima onima koji žele i na dalje da razmenjuju primere dobre prakse, kao i umrežavanju za zajedničku borbu protiv droga