30.05.2018. Crna Gora: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori o bolestima zavisnosti

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, Šućko Baković, je na konferenciji Mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, zemalja Jugoistočne Evrope govorio o suicidima, njihovoj zastupljenosti u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i odnosu države prema toj problematici.

U tom osvrtu, detaljnije je opisana situacija sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, pri čemu je navedeno da većina zatvorenika sa mentalnim poremećajima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija zloupotrebljava psihoaktivne supstance. Prilika je upotrijebljena i da se još jednom napomene ograničenost kapaciteta Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru, gdje se ističe da je usled pomenute ograničenosti, u decembru prethodne godine čak 82 osobe čekalo na mjeru obaveznog liječenja u toj ustanovi.

Pomenuti pokazatelji još jednom opisuju ozbiljnost situacije sa zloupotrebom supstanci u Crnoj Gori i neophodnost reakcije na svim nivoima.

Za više detalja o ovoj vijesti, pročitajte sadržaj na sledećem linku:

https://fosmedia.me/infos/drustvo/bakovic-polovina-zatvorenika-u-ziks-u-sa-mentalnim-poremecajima-su-zavisnici