64. Sesija UN-ove Komisije za opojne droge – CND

Ovogodišnja 64. Sesija UN-ove Komisije za opojne droge – CND, održana je od 12-16. aprila u Beču (Austrija) u ograničenom kapacitetu, prilagođena epidemiološkim mjerama zbog pandemije covid-19. Većina programa je održana online, što je omogućilo učešće svim zainteresovanim organizacijama, institucijama i pojedincima.

Naše aktivnosti na CND-u: 

Udruženje „Proslavi Oporavak“ je 2018. godine zvanično dobilo konsultativni status od strane Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC)– te je i ove godine organizovalo događaje u okviru CND-a. 

Ove godine željeli smo staviti fokus na istraživanja, iskustva i glas žena u oporavku, i naglasiti značaj gender perspektive kod budućih kako istraživanja, tako i servisa koji su dostupni za oporavak od ovisnosti. 

Organizovali smo događaj My life in recovery- experiences and data on recovery journeys of women across Europe u saradnji sa našim partnerima iz WFAD-a i njegove Gender radne grupe, RUN, San Patrignano i univerziteta koji istražuju na polju oporavka: Univerzitet u Derbyju (Velika Britanija), HOGENT i Univerzitet u Gentu (Belgija). Događaj je održan online 13. aprila 2021. godine, u formi webinara i to je omogućilo učešće više od 100 predstavnika vladinog i nevladinog sektora iz cijelog svijeta kao i predstavnika UNODC-a.

Tokom ovog događaja stavili smo naglasak na povećanje vidljivosti oporavka žena, njihovih specifičnih potreba i iskustava, između ostalog putem Photovoice projekta. Predstavnica našeg Udruženja Cecilia Hajzler podijelila je i svoj put kroz Photovoice projekat koji je sproveden Sarajevu i Belgiji, a naši govornici su podijelili svoje ekspertize, rezultate istraživanja i priče žena u oporavku.

Takođe, bili smo kosponzori događaja održanog 15 aprila 2021. godine, pod nazivom Ways forward – Developing gender sensitive treatment programmes to eradicate barriers for women, na kojem smo u saradnji sa WFAD-om, Gender radnom grupom i organizacijama WOCAD, Dianova i ADNA, predstavili Akcioni plan za izradu tretmanskih programa koji uključuju pristup u skladu sa specifičnim potrebama žena za prevazilaženje barijera za oporavak.