Alkohol i droga

Uporedo korištenje alkohola i droge

Miješanje droge i alkohola
Mješanje alkohola sa lijekovima na recept ili sa ilegalnim drogama, može biti štetno. Npr, mješanje alkohola sa određenim lijekovima može dovesti i pogoršati nuspojeve kao što su mučnina, pospanost, nesvjestica ili otežano disanje. I mješanje alkohola sa opoidima kao što su Vicodin, OxyContin, ili Percocet može opasno usporiti disanje što može dovesti do kome ili smrti.

Opasna kombinacija

Zato jer je alkohol depresor i može vas učiniti pospanim ili da imate vrtoglavicu. Tako da kada kombinirate alkohol sa drugom drogom – npr, stimulansom kao što je kokain – vaš mozak prima signale koji su u konfliktu. Efekti svake supstance mogu se nekada maskirati, što dovodi do nekontrolirane konzumacije koja može vrlo brzo savladati osobu. Ako kombinirate alkohol sa drugim depresorom kao što je heroin, te dvije supstance djeluju intenzivno na učinke depresije, stavljajući vaš mozak i cijeli centralno živčani sustav u rizik od štetnih nuspojava.

Detoksikaciju

Obično traje 5-10 dana, ovisno o kojoj se drogi radi i dužini korištenja, programi detoksikacije su osmišljeni za sigurno i efektivno čišćenje vašeg tijela od droge. Detoksikacija kroz bolnički tretman ili vanbolnički tretman može vam pomoći da se oslobodite simptoma koji se javljaju prilikom odvikavanja i i daje vrijeme vašem tijelu da se prilagodi da nema više droge u tijelu. Nadzor i praćenje je veoma važno kad se radi detoksikacija od više supstanci odjednom. Ovisno o drogi, lakoći i težini ovisnosti, proces detoksikacije može uključivati i tretman lijekovima.

Bolnički tretman

Bolnički tretman je intenzivniji nego izvanbolnički tretman, jer živite u centru i imate konstantni medicinski i klinički nadzor, dok se vaš organizam čisti od opojnih supstanci, odnosno dok prolazite proces odvikavanja. Tretman je moguć u bolnici, klinici ili rehabilitacionom centru. Relativno intenzivna njega je moguća kroz bolnički tretman i to može biti pravi pristup u borbi protiv ovisnosti osobito ako se radi o borbi odvikavanja od više supstanci istovremeno. Zato jer mnogi tretmanski centri nude sveobuhvatan pristup liječenja, i često su skuplji od vanbolničkog načina liječenja.

Vanbolnički tretman

Vanbolnički tretman nudi mogućnost života kod kuće i povremenog dolaska u centar za savjetovanje, na individualnu ili grupnu terapiju. Dostupne su različite razine skrbi, koje uključuju parcijalne programe hospitalizacije (PHP), intenzivne vanbolničke programe (IOP), i standardne vanbolničke programe. Primarne razlike u razinama vanbolničkog tretmana jesu koliko dana u tijednu i koliko sati dnevno se prisustvuje.

Grupe podrške i kontrola

Prije, tijekom i nakon tretmana možete posjećivati grupe podrške, koje su osmišljene za ljude koji pate od alkoholizma, ovisnosti o drogama ili oboje. Iako su ove grupe orijentirane kao sastanci uživo, sada postoji mogućnost i online pristupa. Kroz model 12 koraka, slijede se određeni koraci u procesu oporavka kako bi osoba napredovala kroz tretman i dalje.

Kontola nakon tretmana je presudna kako bi se osigurao stil života bez droga. Tijekom tretmana, vaš terapeut će vam pomoći da razvijete plan kako se nositi sa novim rizicima (okidačima) s kojima bi se mogli susresti. Njega i kontrola nakon tretmana trebala bi uključivati redovne posjete terapeutu, model 12 koraka, resocijalizaciju i uključivanje u volonterske programe.