Krijumčarenje heroina zaobilazi BiH, a razlog – loši putevi i ceste

Prema podacima UN-a, u 2016. evidentirano 29 milijuna ljudi koji se bore s ovisnošću o drogama, što je za dva milijuna više u odnosu na prošlu godinu. Položaj BiH na takozvanoj “balkanskoj ruti” trgovine narkoticima doprinosi povećanoj dostupnosti narkotika i na bh. ulicama. Svakodnevno smo informirani da policijske agencija i službe širom BiH sve češće vrše zapljene i oduzimanja različitih vrsta opojnih droga. Prema pojedinim podacima, u BiH više od 12.500 osoba su intra venski korisnici droga.

 

Velik broj korisnika

Na osnovu prikupljenih operativnih podataka Ministarstva sigurnosti BiH, područje BIH predstavlja tranzitnu liniju za krijumčarenja opojnih droga, a trenutno su u fazi prikupljanja podataka o oduzetim drogama za 2016. od nadležnih policijskih agencija i nakon usvajanja Informacije o stanju sigurnosti u BiH, podaci će biti dostupni javnosti. Ministarstvo sigurnosti sada ne raspolaže podacima za 2015. koji se tiču vrste i količine zaplijenjenih opojnih droga. Isto tako, prema podacima policijskih agencija i institucija najbrojnije krivično djelo je posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, nakon kojeg slijedi neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Izvor: https://www.vecernji.ba