Održan sastanak Multidisciplinarnog tima Općine Centar Sarajevo

U Hotelu Courtyard by Marriott Sarajevo, 28. januara je održan sastanak Multidisciplinarnog tima Općine Centar Sarajevo. Multidisciplinarni tim je formiran u okviru regionalnog projekta Biram Oporavak sa ciljem osnivanja ekspertske grupe i razvoja platforme i tijela za podršku ranjivim kategorijama pogođenim problemom ovisnosti. Također jedan od ciljeva je i podstaći umrežavanje kako bi se akteri međusobno podržavali u nastojanjima vezanim za oblasti ovisnosti i oporavka, a koja su kako u korist lokalne zajednice tako i u obostranom interesu i interesu krajnjih korisnika i njihovih porodica.

Članovi tima imenovani su od strane svojih institucija i organizacija kako bi se uspostavila što kvalitetnija saradnja i koordinacija nadležnih i relevantnih subjekata Općine Centar Sarajevo u zaštiti prava, interesa, integriteta, fizičkog i mentalnog zdravlja ranjivih kategorija pogođenih problemom ovisnosti ili u riziku od nastajanju iste poštujući njihov najbolji interes i rukovodeći se načelima zakonitosti i transparentnosti rada.

Pored članova iz Udruženja Proslavi Oporavak u sastav tima su ušli i predstavnici/ce Općine Centar Sarajevo; Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava policije Sarajevo; Općinski sud u Sarajevo; Javna ustanova „Kantonalni centar za socijalni rad“ Kantona Sarajevo; Javna ustanova „Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo“; Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Sarajevo; Organizacija  Hope and Homes for Children Sarajevo i Fondacija lokalne demokratije.

Učesnici su prepoznali važnost zajedničkog djelovanja i multisektorske saradnje i izrazili su spremnost za aktivno učešće i doprinos oblasti ovisnosti i oporavka kroz angažman u timu.

Multidisciplinarni tim u Sarajevu je prvi od planirana četiri koja će se u naredne dvije godine formirati na području Bosne i Hercegovine, a u sklopu projekta Biram Oporavak koji Udruženje Proslavi Oporavaka sprovodi u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga ( WFAD) i organizacijama Preporod iz Crne Gore i Izlazak iz Srbije.

 

Autor članka:

Mulka Nišić, Regionalna projekt koordinatorica