Pripremljena strategija za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2018. – 2023. godina, koja je usaglašena s međunarodnim propisima u ovoj oblasti.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH potvrđuje namjeru da država učini sistematske napore za uključenje svih aktera društva u borbu protiv zloupotrebe opojnih droga. Riječ je o važnom strateškom dokumentu koji podrazumijeva provođenje paketa preventivnih i represivnih mjera kako bi se ograničio i stavio pod kontrolu utjecaj zloupotrebe opojnih droga na stanovništvo Bosne i Hercegovine.

Opći ciljevi Strategije su, između ostalih, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva; sprečavanje i smanjivanje zloupotrebe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, posebno među djecom i mladima; smanjivanje dostupnosti droga na svim nivoima te daljnja izgradnja i umrežavanje sistema za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i borbu protiv ovisnosti na nacionalnom i lokalnom nivou.

Nakon što Parlamentarna skupština BiH usvoji ovu strategiju, Ministarstvo sigurnosti pripremit će i Vijeću ministara BiH dostaviti akcioni plan za njeno provođenje.

Srategiju, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti, sačinila je radna grupa u kojoj su bili predstavnici institucija iz oblasti zdravstva, obrazovanja, pravde, policijskih agencija, nevladinih i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Udruženje Proslavi Oporavak je kao jedno od četiri predstavnika nevladinog sektora bilo uključeno u kreiranje Strategije. Dugogodišnjim iskustvom u oblasti oporavka od ovisnosti i našim ekspertizama doprinijeli smo izradi Nacrta.