18.11.2019. Srbija: RTS o nama- U kandžama droge, šta uraditi kada problem stvarno nastane

U Beogradu će sutra biti održan Prvi regionalni forum o zavisnosti i oporavku od droga. Na konferenciji će fokus biti na onome šta napraviti kada problem stvarno nastane. Cilj je da se izradi primenjiva strategija koja će dati realne rezultate.

Iako preciznih podataka nema, procena je da u Srbiji postoji oko 50.000 zavisnika od droge, a Vlada Srbije prepoznala je potrebu da se u borbu protiv narkotika moraju uključiti svi segmenti društva.

Zato je Vlada potpisala Memorandum o saradnji sa 11 organizacija civilnog društva koje deluju u toj oblasti i koje znatno lakše dolaze do zavisnika.

Svi oni će se sutra okupiti u Beogradu na Prvom regionalnom forumu o zavisnosti i oporavku od droga.

Kako pomoći mladim ljudima, šta su saveti roditeljima i koja iskustva možemo da razmenimo sa zemljama u regionu, saznajemo od Milana Pekića, direktora Vladine Kancelarije za borbu protiv droga, Aleksandra Žugića iz organizacije za borbu protiv narkomanije “Izlazak” i Borislava Goića iz Udruženja “Proslavi oporavak” iz Bosne i Hercegovine.

Milan Pekić kaže da je Kancelarija UN za drogu i kriminal izdala istraživanje koje je radila za 2017. godinu, a izneto je u javnosti početkom 2019. godine, gde se kaže da globalno na svetu postoji 271 milion građana starosti od 15 do 64 godine koji su probali narkotike.

“Od tih 271 milion u 2017. godini, 34 miliona su intervenski zavisnici – veoma teški zavisnici. Od njih, 1,4 miliona je u izuzetno teškoj situaciji jer su ugroženi od zaraznih bolesti”, kaže Pekić.

Pekić je izneo podatak da je 2016. bilo 188 miliona, 2017. – 271 milion, na globalnom nivou se povećava broj ljudi koji imaju problem zbog droga.

Borislav Goić kaže da je Forum organizovan za Srbiju, BiH i Crnu Goru i okupiće sve aktere koji se na direktan ili indirektan način bore protiv zloupotrebe droga.

“Kada kažem direktan način, onda će to biti centri za mentalno zdravlje, centri za socijalni rad, nevladine organizacije koje rade direktno sa zavisnicima ili sa mladima, na indirektan način svi oni koji dolaze u susret sa ljudima ako imaju problematiku zloupotrebe droga”, rekao je Goić.

Istakao je da mnogo pričamo o prevenciji, o represivnim merama, a na Forumu će fokus biti, 80 odsto, na onome šta napraviti kada stvarno problem nastane.

“Iako preveniramo, i treba da uložimo u prevenciju, moramo se zapitati šta napraviti sa zavisnicima koji se suoče sa takvom vrstom problema, kakva je vrsta tretmana i šta je naš zajednički cilj – da li je to da smanjimo štetu nastalu zloupotrebom droga ili da te ljude pokušamo koliko je moguće više integrisati u društvo”, istakao je Goić.

Integracija u društvo 

Prema njegovim rečima, ti ljudi zaslužuju priliku ne da budu marginalizovani i stigmatizirani, nego da kroz sistemska rešenja koja moraju pružiti ne samo nevladine organizacije nego i država pa je tu i Kancelarija uključena – da probamo doći do sistemskih rešenja da bismo čoveka koji ima problem ne marginalizovali i rekli: nisi podoban za naše društvo, nego na neki način da upadne u sistem gde će ga sistem prigrliti i onda voditi do neke potencijalne integracije u društvo.

“Želimo li mi nekom zavisniku dobro, to će pokazati ta izgradnja sistema želimo li ga integrisati, da on postane jedan kvalitetan apstinent od droga, da se uključi u životne tokove, nađe posao, završi srednju školu, što nije imao pre priliku”, rekao je Goić.

Tretiraće se i prevencija i najnovije tematike poput medicinskog kanabisa, istakao je Goić.

Prema njegovim rečima, cilj je bio da stručnjake iz ove oblasti iz cele Evrope dovedemo u Beograd i vidimo šta oni kažu.

“Sve što na Zapadu postoji došlo je i kod nas. Ako govorimo o dekriminalizaciji u Portugaliji, treba da čujemo šta su oni napravili”, rekao je Goić.

SOS linija za pomoć, u pripremi nova strategija

Kada govorimo o prevenciji, o korektivnim merama, treba reći da je otvorena besplatna SOS linija za pomoć.

“Ona je otvorena ne samo u Srbiji, a ostvarena je regionalna saradnja i krenuli smo sa projektom ‘Biram oporavak’, gde je regionalni forum završna konferencija zajedničkog rada”, kaže Žugić.

Besplatna telefonska linija je otvorena 2017. godine u sve tri zemlje, promotivno je to iskazano 26. juna na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. U Srbiji je taj broj 0800 104 100.

Žugić kaže da je za dve do dve i po godine 400 ljudi zvalo.

“Dosta zavisnika koji se bore je prošlo kroz razne sisteme i nigde nisu primili tu adekvatnu pomoć. Kroz sve te rezultate istraživanja koje smo dobili kroz besplatnu telefonsku liniju, imamo i bazu podataka gde se prikupljaju socio-demografski podaci: prepoznajemo koje su mere koje bi trebalo da napravimo u bliskoj budućnosti. Ne mi lično, nego ceo sistem”, istakao je Žugić.

Cilj je da se izradi primenjiva strategija koja će dati realne rezultate, strategija koja je do 2021. godine dobro napisana prošla je sve evropske kontrole, kaže Pekić.

“Želimo novu strategiju i Kancelarija je već izdala inicijativu za pokretanje procedure izrade nove strategije od 2021. do 2031. godine. Želimo da iznađemo rešenja koja su najprimenljivija i koja su dala najbolje rezultate”, zaključio je Pekić.

Video sa gostovanja i cijeli tekst možete pogledati na linku: http://www.rts.rs/