04.05.2020. SAD: Redizajniranje servisa za ovisnost i oporavak u svijetu pogođenom COVID-19

Nema sumnje da će COVID-19 donijeti suštinske promjene u načinu na koji društva širom svijeta funkcionišu. Svi već možemo osjetiti odlike ove suštinske promjene u svojim životima i zajednicama. Trebaće godine da u potpunosti razumijemo sve posljedice toga kako će sve ovo uticati na naše živote i sve naše društvene institucije, ali nije prerano razmatrati šta nas ova kriza može naučiti o važnosti adresiranja zloupotrebe droga u okviru sveobuhvatnog, dugotrajnog, na oporavak fokusiranog modela.

Kako se krećemo naprijed, suočavamo se sa značajnim izazovima, ali sa tim izazovima također dolaze i mogućnosti za preoblikovanje naših institucija i redizajniranje načina na koji proaktivnije adresiramo probleme, uključujući i naš sistem servisa za zloupotrebu droge. Pandemija nam je pokazala da su modeli akutne brige koji adresiraju ovisnost strašno neadekvatni da na pravi način adresiraju ove složene izazove. Jasno je da su upotreba droge, ovisnost i oporavak područja zrela za refokusiranje i redizajn. Nemogućnost da se u potpunosti adresiraju pogoršava COVID-19 i druga medicinska stanja.

Trebamo postati puno bolji u adresiranju multifaktorske brige vezane za zloupotrebu droge, na sistematičniji i na oporavak orijentisan način. Ovo postaje jasno u nedavno provedenom intervjuu, sa Dr. Norom Volkow, direktoricom Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga (eng. National Institute on Drug Abuse). Ona je okarakterisala ‘udisanje pare’ (eng. vaping) kao epidemiju, te napomenula da trenutno vidimo dramatično povećanje slučajeva predoziranja, što je označila kao drugu epidemiju. To također stvara dodatne izazove vezano za tretiranje COVID-19, što ona smatra trećom epidemijom. Dr. Volkow je naglasila da su opijati imunosupresivi, te da otežavaju disanje što može povećati rizik od smrtnog ishoda zbog COVID-19. 

Ona također navodi da nikotin može poremetiti imuni sistem i naruštiti kapacitet ćelije da odgovori na virusne infekcije. Osobe koje pate od bolesti ovisnosti su u posebno rizičnoj kategoriji, što znači da lakše mogu dobiti koronavirus kao i da mogu imati ozbiljniji tok bolesti.

Također bi trebali obratiti pažnju na smrtne slučajeve povezane sa alkoholom, koji se stalno povećavaju tokom proteklih godina širom SAD. Proteklih sedmica, kako se COVID-19 širio, vidjeli smo dramatično povećanje u prodaji alkohola širom zemlje. Gubitak posla i uticaj fizičke izolacije i drugih stresora povezanih sa COVID-19, mogli bi uticati na dugotrajno povećanje smrtnih ishoda zbog alkoholizma u SAD. Mogli bismo ovo nazvati našom četvrtom epidemijom a povećanu stopu suicida našom petom epidemijom. Suicid se također prečesto povezuje sa zloupotrebom droge i sa ovisnošću.  

Iako su ovi izazovi teški, oni predstavljaju i priliku da ponovo osmislimo i redizajniramo brigu koja će na  obuhvatniji način odgovarati našim potrebama. Vezano za ‘udisanje pare’ (eng. vaping), Dr. Volkow napominje da ima smisla upozoravati ljude o rizicima, te raditi na pružanju podrške obuhvatnijoj brizi, dok se nosimo sa složenim, višesrukim problemima. Ovo je tačno za sve droge koje stvaraju ovisnost, širom našeg sistema brige za upotrebu droga. Kako je Dr. Peter Grinspoon naveo prije nekoliko dana u svom postu na blogu harvardske medicinske škole, „Trebamo uvrstiti ova razmatranja u naš tretman upotrebe droga kao i modele brige koji pružaju podršku u oporavku, kako bi bili još efikasniji i spasili još više života i resursa.“  

Poenta je da iako još uvijek u potpunosti ne razumijemo COVID-19, razumijemo to da su osobe koje se bore sa problemom zloupotrebe droge u većem riziku od ovog smrtonosnog virusa. Trebamo pružiti tretman za poremećaje uzrokovane zloupotrebom supstanci kao i servise podrške u oporavku, ne kao akutnu brigu, jednokratnu intervenciju usmjerenu na drogu, već obuhvatiti sve droge koje stvaraju ovisnost i koje osoba koristi kao dio dugotrajnog modela usmjerenog na opravak. 

Kako gledamo na redizajniranje naših sistema brige vezanih za upotrebu droga, trebali bi biti svjesni da ne samo da je oporavak moguć, već je vjerovatan ishod ako se pruže adekvatni servisi i podrška. Moramo redizajnirati naš sistem brige na način da on podržava dugoročni oporavak od upotrebe svih supstanci koje stvaraju ovisnost. Pitanje na koje svi donosioci politika treba da se fokusiraju jeste kako uspostaviti sistem brige koja će omogućiti da osobe sa problemom ovisnosti započnu proces oporavka i održe ga do 5 godina, jer 85% tih osoba ostaju u oporavku do kraja života.

Ovo je teško vrijeme za Ameriku, možda i najteže u modernoj historiji. Očigledno je da smo u ranim fazama nošenja sa COVID-19 i da će se intervencije u ovoj oblasti mjeriti mjesecima i godinama a ne danima ili sedmicama. Nije prerano da razmišljamo na koji način možemo unaprijediti naše sisteme brige kako bi odgovorili na ove izazove. Jedna stvar u kojoj smo stvarno dobri u Americi jeste inovacija. Pokrenimo se i počnimo adresirati upotrebu droga, ovisnost i oporavak na dugoročno sveobuhvatniji, višestruki način kao glavni faktor u spašavanju života i poboljšanju zdravlja u Americi. 

Izvor: https://recoveryreview.blog/