Girl jumping into the sunshine

16.12.2020. SAD: Razlozi da budete veseli

„Oporavak ne samo da je moguć, već je i uobičajen“.

Eddie i kolege, 2020

Ako tražite razloge da budete veseli u ovim izazovnim vremenima, nastavite sa čitanjem ovog članka. Čitao sam jedno istraživanje od Instituta za istraživanje oporavka u Masačusetsu, koje bi uskoro trebalo biti objavljeno, u kojem su istraživači analizirali prikupljene odgovore na upitnik  od preko 25,000 ljudi koji su u prošlosti imali problem sa alkoholom ili drogama.

Istraživači ističu da iako se većina poremećaja izazvanih upotrebom alkoholom i drogama povlače, malo se zna o detaljima ličnih dostignuća ljudi na tom putu. Ovo su naročito htjeli da otkriju. Rezultati su ohrabrujući i razveselili su me.

 

Koja je svrha?

Istraživači su željeli da izmjere dostignuća do kojih ljudi dolaze tokom oporavka. Mnoga istraživanja o zavisnosti mjere smanjenje ili ukidanje negativnih uticaja (smanjenje upotreba droga, kriminala, manje poremećaja mentalnog zdravlja i manje virusnih infekcija), ali David Eddie i njegove kolege su imali oporavak na umu.

Oni navode prethodna istraživanja koja pokazuju da ljudi koji prebrode poremećaj izazvan upotrebom alkohola i drugih droga, često postižu mnoge svoje ciljeve, bolje se slažu sa svojim porodicama i postaju ponovo aktivni u društvu. Zbog toga postaju srećniji, samopouzdaniji i  imaju poboljšano psihološko zdravlje.

 

Zašto se mučiti?

Zbog čega uopšte raditi ovo istraživanje? Eddie i njegove kolege su izložili da se veći dio postojećih istraživanja odnosi na pacijente koji su unutar programa za liječenje zavisnosti ili u grupama uzajamne pomoći. Željeli su mnogo reprezentativniji uzorak, uključujući i ljude koji su se oporavili i bez formalnog liječenja. Takođe su željeli da se fokusiraju na detalje. Koliko osoba je doživjelo dostignuće? Kada se to dogodilo? Koji su faktori uticali na poboljšanje? Stoga, puno ljudi su postavili puno pitanja kako bi to saznali.

Kako su to učinili?

Pitanja su se odnosila na četiri oblasti:

  1. Samopoboljšanje
  2. Porodični angažman
  3. Građansko učešće
  4. Ekonomsko učešće

 

Preciznije, postavljali su pitanja o upotrebi supstanci, dijagnozama koje se odnose na mentalno zdravlje, liječenju, uzajamnoj pomoći, psihološkim problemima, samopoštovanju/sreći, kvalitetu života, kapitalu za oporavak i dostignućima. Dostignuća su uključivala stvari poput volontiranja, dobijanja novog posla ili unapređenja, pomaganja drugima, školovanje, završetak obrazovanja, finansijske podrške svojoj porodici ili ponovno dobijanje starateljstva nad djetetom, glasanje, davanja u dobrotvorne svrhe, kupovina kuće/ ili automobila i tako dalje.

 

Šta su saznali?

Više od 80% ispitanika je postiglo barem jedno dostignuće sa pomenutog spiska, a više od 60% ispitanih dva ili više. Dostignuća  su rasla što je osoba bila duže u oporavku.

Osobe afroameričkog i hispano porijekla su imali bolje rezultate od bijelaca, moguće zbog veće uključenosti porodice.

Oni koji su se školovali čini se  da su postigli više ukupnih dostignuća u odnosu na one koji nijesu, što navodi na višestruku korist obrazovanja.

Biti dio grupe 12 koraka za uzajamnu pomoć takođe je bilo povezano sa većim brojem ukupnih dostignuća jer podrazumijeva veće građansko učešće, i vjerovatno je povezano sa važnosti koje ove grupe stavljaju na pomaganjem drugima. Iako su brojevi bili manji za grupe uzajamne pomoći koje nijesu dio 12 koraka, postojali su razlozi za optimizam da se ova korist može odnositi i na druge grupe uzajamne pomoći.

Autori priznaju da su metode korištene u studiji imale ograničenja i da su “veličine efekata bile … prilično male”, ali da je s obzirom na složenost i više varijabli koje su proučavane to bilo i očekivano.

 

“Push” i “Pull” faktori

Oni takođe ističu da postoje različiti faktori koji usmjeravaju ljude ka oporavku. “Push” faktori mogu biti stvari poput “dodirivanje samog dna” ili druge negativne posledice, dok su “Pull” faktori pozitivne stvari (npr. dostignuća) koje dolaze u život kako osoba napreduje u procesu oporavka i oni su bitni za put oporavka. Zaista, oporaviti se od problema zloupotrebe supstanci „je puno više od otklanjanja alkohola i droga iz inače nepromijenjenog života“. To uključuje dobiti, dostignuća i nagrade koje su u samoj srži procesa oporavka.

Prema mom iskustvu, kada ljudi izvještavaju o poboljšanjima u toku svog oporavka ne kažu „Zahvalan sam što sada ima manje dana kada pijem” ili „ Srećan sam što mi se sada smanjio rizik od virusa koji se prenose krvlju“, oni govore o nadi, sreći, povezanosti s drugima i da se osjećaju dobro u svojoj koži. Ovo su stvari koje su najvažnije.

 

Poruka za ponijeti

„Većina pojedinaca koji se oporavljaju postižu niz dostignuća koja su povezana sa samopoboljšanjem, porodičnim angažmanom i građanskim i ekonomskim učešćem. Ova postignuća su takođe i nezavisno povezana s mjerama blagostanja, uključujući i veće samopoštovanje, sreću, kvalitet života i  kapital za oporavak. ”

Nije li to nešto zbog čega treba biti veseo?

 

Izvor: https://recoveryreview.blog/