Hayat o nama: DNEVNI CENTAR ZA PODRŠKU U OPORAVKU OD OVISNOSTI RADI UPRKOS PANDEMIJI

Ovisnost o drogama je odavno prerasla u globalni problem koji zahtijeva kako prevenciju i ranu intervenciju, tako i adekvatne i efikasne programe rehabilitacije i resocijalizacije koji vode ka potpunom oporavku od ovisnosti i integraciji u društvo.

Mjesec borbe protiv ovisnosti se u pojedinim državama obilježava u periodu od 15. novembra do 15. decembra sa ciljem upozoravanja i poticanja javnosti na aktivniju borbu protiv ovisnosti i zloupotrebe droga, kao i na promovisanje oporavka od ovisnosti.

Udruženje Proslavi Oporavak iz Sarajeva je jedna od rijetkih organizacija koja u kontinuitetu već 12 godina aktivno radi u oblasti zloupotrebe droga i oporavka. U sklopu regionalnog projekta Biram Oporavak, Udruženje već petu godinu zaredom sprovodi aktivnosti koje doprinose smanjenju broja marginaliziranih osoba koje pripadaju ranjivim kategorijama. Neke od aktivnosti uključuju pružanje servisa kao i saradnju sa drugim institucijama kroz šta se omogućava osobama u potrebi da započnu i napreduju u procesu oporavka.

Svjedoci smo da je pandemija Covid-19 širom zemlje negativno uticala na pružanje podrške osobama koje su u procesu oporavka od ovisnosti, brojni sistemi podrške su bili manje dostupni, a sastanci koji su se održavali uživo u potpunosti su se prestali održavati.

Međutim, Udruženje je svoje modele podrške prilagodilo epidemiološkim mjerama, te su osobe osim besplatne telefonske linije 0800 28 000 koja je u funkciji od 2017. godine, podršku mogle dobiti i putem video poziva i online sastanaka.

Od proglašenja pandemije do decembra 2020. godine ukupno je pruženo 912 servisa, kako ovisnicima, tako i članovima njihovih porodica. Značajnom broju korisnika to je bio prvi put da su potražili pomoć vezano za zloupotrebu droge, pa je shodno tome bilo i nužno da se servisi nastave nesmetano pružati. Tako je petina servisa pružena putem online platformi, dok je 1/4 pružena telefonskim putem.

Ovisnost nije problem samo osobe koja koristi drogu. Cijela porodica pati i to najčešće u tišini, izolovana zboga stigme, stida i osjećaja krivnje. U sklopu programa za rad sa roditeljima, u Udruženju se održavaju i grupe podrške za majke. Glavni cilj grupe je osnaživanje i podrška članovima porodice osoba koje su imale ili još uvijek imaju problem zloupotrebe droga. Grupe podrške za majke i za korisnike su se također održavale online, čak i sa većom učestalošću nego prije pandemije.

Uprkos pandemiji, nakon popuštanja zaštitnih mjera i uz poštovanje preporuka kriznog štaba, u junu 2020. godine sa radom je započeo Dnevni centar Udruženja Proslavi Oporavak, koji  je sastavni dio razvoja servisa podrške za marginalizirane skupine pogođene problemom ovisnosti.

  • Uprkos neizvjesnosti na lokalnom nivou te promjenama koje su se desile, željeli smo podržati naše korisnike i na ovaj način naglasiti da su povezanost, nada i osnaživanje važni zaštitni faktori za održavanje apstinencije i postizanje dugoročnog oporavka – poručili su iz Udruženja Proslavi Oporavak

S obzirom da su osobe koje su u programu resocijalizacije Udruženja željele da razviju i svoje kreativne sposobnosti, jedna od aktivnosti u Dnevnom centru je bio i Photovoice, inovativni pristup istraživanju u sklopu kojeg je organizovan i kurs fotografije.  Photovoice je sproveden u saradnji sa Univerzitetom u Gentu, Belgija i fotografkinjom Katie McCraw, a učestvovalo je ukupno 10 osoba. Pričanje priče o oporavku je započelo kroz istraživanje načina na koji su učesnici napravili i održali promjenu u svojim životima.

Ovako je to opisao jedan od učesnika:

  • Photovoice, kruna moje borbe protiv ovisnosti, način da sebi i drugima pokažem da je moguće biti produktivan član društva i uz to uživati u onom čime se baviš. Ja sebe činim sretnim na zdrav način!

Pozivamo Vas da nam se pridružite u širenju pozitivnih priča o oporavku tako što ćete na  sljedećem linku pogledati izložbu.

Besplatna i anonimna telefonska linija 0800 28 000 i online podrška koju Udruženje Proslavi Oporavak pruža su dostupni kako bi se na povjerljiv način osobama sa problemom ovisnosti i članovima njihovih porodice pružila adekvatna pomoć na putu ka potpunom oporavku od ovisnosti.

Izvor: https://hayat.ba/