19.03.2020. SAD: Moguće posljedice koronavirusa na ovisnike o drogama

Kako se ljudi širom SAD-a i ostatka svijeta suočavaju sa bolešću izazvanom koronavirusom 2019 (COVID-19), istraživačka zajednica trebala bi biti na oprezu zbog mogućnosti da ovaj virus može teško pogoditi osobe sa problemom ovisnosti. Budući da napada pluća, koronavirus koji uzrokuje COVID-19 mogao bi biti veoma ozbiljna prijetnja osobama koje puše duhan ili marihuanu ili udišu paru (vaping). Osobe koje su ovisne o opijatima i metamfetaminu također mogu biti ranjive zbog utjecaja tih droga na respiratorno i plućno zdravlje. Uz to, veća je vjerovatnoća da osobe s problemom ovisnosti postanu beskućnici ili završe u zatvoru nego pripadnici opšte populacije, a ove okolnosti predstavljaju jedinstvene izazove u vezi s prijenosom virusa koji uzrokuje COVID-19. Sve ove mogućnosti trebale bi biti fokus aktivnog praćenja dok radimo na razumijevanju ove nadolazeće zdravstvene prijetnje. 

Vjeruje se da je SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje COVID-19 prešao s druge vrste sisara(vjerojatno šišmiša) na prvozaraženog čovjeka u Wuhanu, glavnom gradu kineske provincije Hubei, krajem 2019. Napada disajne puteve i izgleda da ima veću stopu smrtnosti od sezonske gripe. Tačna stopa smrtnosti još uvijek nije poznata, jer ovisi o broju nedijagnosticiranih i asimptomatskih slučajeva, a za utvrđivanje tih podataka potrebne su dodatne analize. Do sada, čini se da smrt i teška bolest od COVID-19 pogađa starije osobe i osobe koje imaju druge zdravstvene probleme, poput dijabetesa, raka i problema sa respiratornim organima. Stoga je opravdana zabrinutost da kompromitirana funkcija pluća ili bolest pluća povezana s istorijom pušenja, poput hronične opstruktivne bolesti pluća, može dovesti pacijente u ozbiljan rizik od komplikacija COVID-19.

Stanja koja se javljaju istovremeno, uključujući uključujući hroničnu opstruktivnu bolest pluća, kardiovaskularne bolesti i druge respiratorne bolesti, pogoršavaju prognozu kod pacijenata s drugim koronavirusima koji utječu na respiratorni sistem, poput onih koji uzrokuju SARS i MERS. Prema seriji slučajeva koju je objavila JAMA na temelju podataka iz Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Chinese Center for Disease Control and Prevention-China CDC), stopa smrtnosti za COVID-19 iznosila je 6,3% za osobe s kroničnom respiratornom bolešću, u poređenju s ukupnom stopom smrtnosti od 2,3%. U Kini puši 52,9% muškaraca, za razliku od samo 2,4% žena. Daljnja analiza novih podataka o COVID-19 iz Kine mogla bi pomoći u utvrđivanju doprinosi li ovaj disparitet većoj smrtnosti kod muškaraca u poređenju sa ženama, izvijestio je Kineski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Iako su dosadašnji podaci preliminarni, oni ističu potrebu daljnjih istraživanja kako bi se razjasnila uloga  osnovne (već postojeće) bolesti i drugih faktora u osjetljivosti na COVID-19 i njegov klinički kurs.

Vaping, poput pušenja, takođe može oštetiti pluća. Može li to dovesti do hronične opstruktivne bolesti pluća još uvijek nije poznato, ali novi dokazi ukazuju da izlaganje aerosolima iz e-cigareta šteti ćelijama pluća i umanjuje sposobnost reakcije na infekciju. U jednom istraživanju koje podržava NIH, na primjer, miševi zaraženi virusom gripe izloženi tim aerosolima imali su pojačano oštećenje tkiva i upalu.

Osobe kojima su medicinski propisane velike doze opijata ili koje su ovisne o opijatima suočavaju se sa posebnim izazovima vezanim za respiratorno zdravlje. Budući da djelovanje opijata na mozak usporava disanje, njihova upotreba ne samo da može ugroziti život korisnika ili dovesti do fatalnog predoziranja, već može uzrokovati i štetno smanjenje kiseonika u krvi (hipoksemija). Nedostatak kiseonika može biti posebno štetno za mozak jer ćelije mozga mogu izdržati kratke periode sa malo kiseonika ali mogu pretrpjeti oštećenja kad ovo stanje potraje. Već je poznato da kronična respiratorna bolest povećava rizik od smrtnosti od predoziranja kod osoba koje uzimaju opijate, pa bi tako smanjeni kapacitet pluća od COVID-19 mogao na sličan način ugroziti ovu populaciju.

Istorija upotrebe metamfetamina može također dovesti osobe u rizik. Metamfetamin sužava krvne sudove, što doprinosi plućnom oštećenju i plućnoj hipertenziji kod osoba koje ga koriste. Prilikom liječenja COVID-19, kliničari se trebaju pripremiti za praćenje mogućih štetnih efekata upotrebe metamfetamina, čija rasprostranjenost je u našoj zemlji sve veća. 

Ostali rizici za osobe s poremećajima uzrokovanim korištenjem supstanci uključuju smanjeni pristup zdravstvenoj zaštiti, nesigurnost stalnog smještaja i veću vjerojatnost zatvorske kazne. Ograničeni pristup zdravstvenoj zaštiti stavlja ljude sa problemom ovisnosti u veći rizik od mnogih bolesti, ali ako bolnice i klinike budu premašile svoje kapacitete, to bi moglo značiti da će osobe sa problemom ovisnosti – koje su već stigmatizirane i nedovoljno tretirane od strane zdravstvenog sistema – doživjeti još veće prepreke za liječenje COVID-19. Beskućništvo ili zatvor mogu ljude izložiti okruženjima u kojima su u bliskom kontaktu sa drugima, koji takođe mogu biti izloženi većem riziku za infekcije. Mogućnost samokarantina i drugih javnozdravstvenih mjera također može otežati pristup uslugama razmjene igala, lijekovima i drugoj podršci koja je potrebna osobama s problemom ovisnosti.

Trenutno znamo vrlo malo o COVID-19, a još manje o njegovoj interakciji sa poremećajima uzrokovanim upotrebom supstanci. Možemo međutim, donijeti pretpostavke na osnovu prošlih iskustava koja govore da bi se osobe s narušenim zdravljem zbog pušenja ili vapinga i osobe ovisne o opijatima, metamfetaminu, kanabisu i drugim psihoaktivnim supstancama mogle naći u povećanom riziku od COVID-19 i njegovih ozbiljnih komplikacija – iz više fizioloških i socijalnih razloga te uticaja iz okoline. Stoga bi istraživačka zajednica trebala pomno pratiti povezanost između ozbiljnosti/smrtnosti COVID-19 sa upotrebom droga, istorijom pušenja ili vapinga i bolesti pluća povezanih sa pušenjem ili vapingom. Moramo također osigurati da pacijenti s problemom ovisnosti ne budu diskriminirani ako porast slučajeva COVID-19 optereti naš zdravstveni sistem.

Dok se nastojimo suočiti sa velikim zdravstvenim izazovima predoziranja opijatima i drugim drogama – a sada i pandemije COVID-19 – Nacionalni institut za zloupotrebu droga (National Institute on Drug Abuse-NIDA) ohrabruje istraživače da zatraže dodatna sredstva koji će im omogućiti da dobiju podatke o riziku od COVID-19 kod osoba koje su ovisne o drogama.

Izvor: https://www.drugabuse.gov/