13.09.2018. Svet: Svetski izveštaj o drogama 2018

26. juna Kancelarije UN-a za pitanja droge i kriminala (UNODC) je objavila Svetski izveštaj o drogama 2018,  u sklopu posebnog događaja obeležavanja UN Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga.

Svetski izveštaj o drogama 2018 pruža globalni pregled ponude i potražnje opijata, kokaina, kanabisa, amfetaminskih stimulansa i novih psihoaktivnih supstanci (NPS), kao i njihovog uticaja na zdravlje. Naglašava različite obrasce korišćenja droga i ranjivosti određenih starosnih i rodnih grupa, kao i promene u vezi  globalnog tržišta droge.

Nakon prošlogodišnjeg izdanja povodom dvadesete godišnjice, Svetski Izveštaj o drogama 2018 je ponovo objavljen u formatu od pet brošura dizajniranih da poboljšaju preglednosti čitaocima, istovremeno zadržavajući bogatstvo informacija koje sadrže.

Brošura 1: Sažetak: Zaključci i implikacije politika

Brošura 2: Globalni pregled ponude i potražnje: Najnoviji trendovi i problemi koje donose

Brošura 3: Analiza tržišta droga: Opijata, kokaina, kanabisa, sintetičkih droga

Brošura  4: Droga i godine: Droge i povezani problemi među mladim i starijim osobama

Brošura 5: Žene i droga: Korišćenje droga, ponuda droga i njihove posledice

 

Prema Izveštaju, nemedicinsko korišćenje lekova na recept postaje ozbiljna pretnja javnom zdravlju i sprovođenju zakona u čitavom svetu, jer opioidi nanose najviše štete i odgovorni su za 76 procenata smrtnih slučajeva uzrokovanih upotrebom droga.

Fentanil i njemu slični ostaju problem u Severnoj Americi, dok je tramadol – opiat koji se koristi radi ublažavanja umerenog i umerenog-do-jakog bola- postao rastuća opasnost u delovima Afrike i Azije. Dostupnost fentanila i tramadola za medicinske svrhe je od vitalnog značaja za tretiranje bolova, ali ih krijumčari nezakonito proizvode i promovišu na ilegalnom tržištu dovodeći do ozbiljnih posledica po zdravlje.  

Globalna konfiskacija farmaceutskih opijata je 2016.godine bila 87 tona, što je približno ista količina heroina zaplenjenog te iste godine. Konfiskacija farmaceutskih opiata – uglavnom tramadola u Zapadnoj, Centralnoj i Severnoj Africi se procenjuje da je 87 procenata ukupne globalne konfiskacije 2016.godine. Zemlje u Aziji, koje su prethodno bile odgovorne za više od pola globalne konfiskacije, 2016. godine su procenjene kao odgovorne za samo 7 procenata.

Globalna proizvodnja kokaina je 2016.godine dostigla najviši nivo ikada zabeležen, koji je procenjen na oko 1410 proizvedenih tona. Većina svetskog kokaina potiče iz Kolumbije, međutim Izveštaj takođe ističe da se Afrika i Azija izdižu kao središta krijumčarenja i konzumacije.

Od 2016-2017  globalna proizvodnja opijuma je porasla za 65 procenata na 10 500 tona što je najviša procena zabeležena od strane UNODC-a od kad je počeo da prati globalnu proizvodnju opijuma početkom dvadeset prvog veka. Zabeleženi porast kultivacije opijumskog maka i postepeno poboljšanje njegovog prinosa u Avganistanu dovelo je do toga da tamošnja proizvodnja opijuma dostigne 9000 tona prošle godine.

“Nalazi ovogodišnjeg Izveštaja o drogama pokazuju da se tržišta narkotika šire i da je proizvodnja kokaina i opijuma dostigla rekordne količine, dovodeći do brojnih izazova na brojnim poljima.” Izjavio je  Juri Fedotov, izvršni direktor UNODC-a. On je naglasio da “je UNODC posvećen radu sa državama da bi se tražila izbalanisirana, integrisana rešenja za izazove koje droge predstavljaju  i postigao napredak u ostvarivanju Održivih Razvojnih Ciljeva.”
“Svetski izveštaj o drogama predstavlja ključni stub naše podrške, uz pomoć za sprovođenje međunarodnih obaveza i izgradnju kapaciteta na terenu kako bi se omogućili efikasni odgovori i zaštita zdravlja i blagostanja čovečanstva” rekao je gdin.Fedotov.

Kanabis je bila najkorišćenija droga 2016.godine, sa 192 miliona ljudi koji su ga konzumirali barem jednom u toku protekle godine. Globalni broj korisnika kanabisa nastavlja da raste i čini se da je porastao za otprilike 16 procenata u deceniji do 2016, odražavajući sličan porast svetske populacije.

Droge kao što su heroin i kokain, koje su već dugo dostupne u porastu koegzistiraju sa novim psihoaktivnim supstancama (NPS) i lekovima na recept. Rastući tok farmaceutskih preparata nepoznatog porekla namenjenih za nemedicinsku upotrebu, zajedno sa upotrebom i krijumčarenje različitih vrsta droga doprinose složenosti problemu droga koja dostiže do sada neviđene nivoe.

Ranjivost različitih starosnih i rodnih grupa

Gledajući ranjivosti različitih starosnih grupa, Izveštaj je pokazao da je korišćenje droga i šteta povezana sa korišćenjem češća među mladima nego među starijim ljudima. Većina istraživanja navodi da je rano (12-14 godina) do starije (15-17 godina) adolescentsko doba period kritičnog rizika za početak korišćenja psihoaktivnih supstanci koji može dostići vrhunac među mladim osobama u periodu od  18-25 godina.

Kanabis je najčešći izbor droge među mladima. Međutim, korišćenje droga se kod mladih razlikuje od zemlje do zemlje i zavisi od društvenih i ekonomskih okolnosti u kojima se nalaze. Postoje dve ekstremne klasifikacije korišćenja droga među mladima: klubske droge u noćnom životu u rekreativnom kontekstu među bogatijim mladima; i korišćenje inhalanata među decom na ulici što je njihov način kako se nose sa svojim teškim okolnostima.

 

Korišćenje droga među starijim generacijama (40 godina i stariji) je u bržem porastu nego među mlađima.  Ovo, iako postoji samo ograničena količina informacija, zahteva pažnju, zaključuje Izveštaj. Ljudi koji su prošli adolescentski period u vreme kada su droge bile popularne i široko rasprostranjene su najverovatnije probali drogu i verovatno su nastavili da je koriste.

 

Stariji korisnici droga često imaju brojne probleme vezane za fizičko i mentalno zdravlje, što dovodi do većeg izazova za efikasan tretman, ali se ipak malo pažnje obraća na poremećaje korišćenja droga među starijim ljudima.

Globalno, broj smrti direktno izazvanih korišćenjem droga je porastao za 60 procenata između 2005. i 2015.godine. Ljudi preko 50 godina čine  27 procenata smrtnih slučajeva izazvanih upotrebom droga 2000.godine, ali taj broj je porastao na 39 procenata 2015.godine. Oko tri četvrtine smrti zbog poremećaja korišćenja droga su smrti ljudi starijih od 50 godina koji su  u grupi starijih korisnika opijata.

Većna korisnika droga su muškarci, ali žene imaju veoma specifične obrasce korišćenja droga, zapaža Izveštaj. Nemedicinsko korićenje opioida i sredstava za smirenje među ženama ostaje pretežno uporedivo sa korišćenjem među muškarcima, ako nije čak i više. Dok žene tipično počnu korišćenje kasnije nego muškarci, kada jednom započnu konzumiranje supstanci, žene imaju tendenciju da povećaju količinu alkohola, kanabisa, kokaina i opioida brže nego muškarci a takođe brže razvijaju i poremećaje korišćenja droge.

Zabeleženo je da žene sa poremećajem korišćenja droge imaju više nivoe post traumatskog stresa, a takođe su moguće žrtve teškog detinjstva i problema kao što su fizičko zanemarivanje, zlostavljanje ili seksualno zlostavljanje. Žene i dalje predstavljaju jednu od pet osoba u tretmanu. Broj žena je veći među osobama u tretmanu zbog uporebe lekova za smirenje i sedativa nego za bilo koje druge supstance. Tretman zbog upotrebe droga i tretman prevencije HIV-a kao i nega trebali bi biti prilagođeni specifičnim potrebama žena.

Izvor: http://www.unodc.org