19.10.2018. BiH: Psiholog Marko Romić: Broj zavisnika od kocke u zastrašujućem porastu

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

 

Još jedan od problema u okviru bolesti zavisnosti sa kojim se društvo u kontinuitetu suočava jeste kockanje. Sve je veći broj mladih ljudi koji se okreću kocki kao načinu života, što uzrokuje velike probleme na ličnom i porodičnom planu. Zbog sve većeg broja takvih slučajeva, odrađen je intervju sa psihologom Markom Romićem, rukovodiocem Kluba liječenih ovisnika od kocke (KLOK) iz Mostara.

Romić se u intervjuu posebno osvrnuo na uzorke ovakve nepovoljne društvene tendencije, kažavši da je u pitanju niz različitih faktora koji ostvaruju uticaj na trenutno stanje. Prije svega, u pitanju je velika dostupnost sadržaja koji u svojoj osnovi nude kockanje, tu je dokolica među ljudima, neznanje o mehanizmu nastanka bolesti zavisnosti i posledicama koje dolaze na kraju procesa. Takođe, Romić je identifikao da se ne smije zanemariti niti taj faktor da je prilično agresivna marketinška kampanja koju vode vlasnici kockarskih lanaca.

U intervjuu je bilo više riječi o posledicama kockarskog života, uz specifičnu ocjenu da je ogroman problem to što je kocka sve više zastupljena među mladima srednjoškolskog, pa čak i osnovnoškolskog uzrasta.

Sveukupno stanje po pitanju ove problematike, Romić je ocijenio ne zabrinjavajućim, već katastrofalnim.

Ukoliko želite da pročitate više informacija o ovoj vijesti, to možete učiniti posjetom sledećeg linka:

https://glasmedia.info/psiholog-marko-romic-broj-ovisnika-o-kocakanju-u-zastrasujucem-porastu/

.