23.11.2021. Evropski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavljuje nove mini-vodiče

Koji su najefikasniji tretmani za pojedince sa problemom zloupotrebe kanabisa? Kako odgovoriti na nove trendove vezano za upotrebu kokaina? Kako pomoći u sprječavanju nemedicinske upotrebe ljekova?

Ovo su neka od pitanja koja su sadržana u novoj kolekciji mini-vodiča objavljenih od strane Evropskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).  Mini-vodiči, koji će biti objavljeni u četiri uzastopna paketa, između oktobra 2021. i rane 2022. godine –  fokusiraju se na obrasce upotrebe, štete, okruženja i ranjive grupe. Zajedno, oni čine najnoviji pregled akcija i intervencija EMCDDA koje su sada dostupne kao vid odgovora na posljedice zloupotrebe droga.

Oslanjajući se na najnovi globalni pregled dokaza i uvide iz 29 zemalja (27 EU, Turska i Norveška), mini-vodiči su dizajnirani da podrže praktičare i kreatore politika u adresiranju negativnih posljedica upotrebe droga. Izvori su prezentovani u digitalnom i modularnom formatu i dizajnirani su da poboljšaju dostupnost, da budu lakši za čitanje na više uređaja kao i da olakšaju redovna ažuriranja i prevode.

U vodičima, odjeljak „Spotlights“ fokusira se na veliki broj tema koje danas zahtijevaju posebnu pažnju. One uključuju COVID 19, upotreba droga i seksualno zdravlje, upotreba sintetičkih kanabinoida, fentanila i droga za pojačavanje samopouzdanja i performansi. Na koji način identifikovati probleme i izabrati  najprikladnije odgovore, pokriveno je u  akcionom planu koji dolazi uz vodiče.

Prvi u mjesecu oktobru su objavljeni vodiči o reagovanju na specifične obrasce korištenja droge, obuhvatajući kanabis, lijekove, opijate, upotrebu više droga (politoksikomaniju), stimulanse i nove psihoaktivne supstance. Svaki mini-vodič pruža pregled najvažnijih aspekata koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja ili pružanja zdravstvenih i socijalnih odgovora na specifičan problem povezan sa upotrebom droga. Mini-vodiči razmatraju i dostupnost i efektivnost odgovora te razmatraju implikacije za politiku i praksu.

Direktor Evropskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Alexis Goosdeel ističe sljedeće: „EMCDDA je posvećena pružanju pomoći kreatorima politika i praktičarima u planiranju i sprovođenju politika i programa koji doprinose zdravijoj i sigurnijoj Evropi. Naši najnoviji evropski mini-vodiči, objavljeni u digitalnom i modularnom formatu, razmatraju neke od ključnih izazova vezano za javno zdravlje koji su aktuelni danas u oblasti droga i nude blagovremene i praktične savjete za kreiranje, targetiranje i implementiranje efikasnih odgovora. 

Suočeni sa pandemijom COVID-19, vidjeli smo kako su se servisi za pomoć vezano za ovisnost i oporavak brzo prilagođavali i unaprijeđivali svoj rad u brzo rastućoj krizi i suočeni sa složenim fenomenom zloupotrebe droga.

Nadamo se da će im ovi praktični mini-vodiči pomoći i opremiti ih sa alatima da odgovore na probleme današnjice vezane za droge ali i pripremiti ih za one koji tek dolaze.”

Izvor:

https://www.emcdda.europa.eu/news/2021/9/emcdda-releases-new-european-miniguides-responding-drug-proble