23.12.2019. Španija: Analiza otpadnih voda: U Sarajevu je amfetamin najpopularnija droga

Istraživanje je pokazalo da je u Evropi primjetan rast upotrebe kokaina, metamfetamina u Americi i Australiji, dok je najveći rast korišćenja MDMA zabilježen u Holandiji.

Regionalni podaci obuhvatali su istraživanje u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a mapa pokazuje da su u Beogradu i Zagrebu najpopularniji kokain, dok u Sarajevu dominiraju amfetamini, prenosi Vice.com. Ovi podaci u potpunosti odgovaraju našoj analizi baze podataka osoba koje traže pomoć, a koja je pokazala da više od jedne trećine osoba koje su se javile putem helpline-a trebaju podršku za oporavak od ovisnosti o amfetaminima. 

Najveći rast upotrebe kokaina na području bivše Jugoslavije bilježi se u glavnom gradu Hrvatske Zagrebu.

“Ovo je najveće istraživanje otpadnih voda ikada po broju zemalja (37) i gradova (120) koji su obuhvaćeni u periodu od 2011-2017. godine”, saopćila je jedna od rukovodilaca naučnog tima Iria Gonzalez-Marino, asistentkinja na katedri za hemiju Univerziteta u Salamanki u Španiji.

“Prikupljeni podaci dobijeni za kokain, amfetamin, metamfetamin i MDMA daju nam sveobuhvatnu sliku prostornih i vremenskih kretanja”, navode Gonzalez-Marino i njene kolege u studiji.

Uzimanje uzoraka iz otpadnih voda i testiranje na droge postalo je sve popularnija metoda za praćenje obrazaca na globalnom tržištu nedozvoljenih droga tokom protekle decenije. Prethodne studije su se fokusirale na upotrebu droge u odabranim gradovima ili tokom javnih događaja, kao što je totalno pomračenje sunca za 2017. godine, ali Gonzalez-Marino su sada istraživanju dodale globalni karakter, proširivši ga na čak 37 zemalja.

Ovaj tim naučnika počeo je sa istraživanjem kanalizacija 2011. godine. U želji da dobiju što realniju sliku, nisu korišteni podaci prikupljeni u vrijeme praznika kada se tradicionalno u svijetu koristi više narkotika.

Rezultati su pokazali da su u ukupnoj upotrebi droga najzastupljeniji gradovi poput Antverpena, Amsterdama, Ciriha, Londona i Barcelone, dok su gradovi u Grčkoj, Portugalu, Finskoj, Poljskoj i Švedskoj imali najnižu stopu ostataka droge u otpadnim vodama.

Kokain je najpopularniji u sljedećim gradovima: London, Amsterdam, Cirih i belgijski Antverpen.

Amfetamini bilježe rast u Barceloni, Ženevi, Dortmundu i Berlinu, a metamfetamini su popularniji u Americi nego u Evropi. MDMA je najpopularniji u Holandiji, kao i u gradovima – Helsinki, Oslo, Brisel, Dortmund, Zagreb, Cirih i Barselona.

“Generalno, rezultati istraživanja otpadnih voda se poklapaju sa najnovijim istraživanjima o upotrebi droge u svijetu”, ističe Gonzalez-Marino i dodaje da su ovi podaci posebno zanimljivi jer se dobijaju gotovo u realnom vremenu, sa zakašnjenjem od samo nekoliko dana.

Istraživači su pokušali da dobiju i podatke o korištenju kanabisa u svim obuhvaćenim zemljama, ali se ispostavilo da je teško identifikovati psihoaktivni sastojak THC u otpadnoj vodi, jer se lako integriše sa drugim česticama. Oni vjeruju da će unapređenjem protokola za analizu voda uskoro biti moguće i precizno detektovanje i THC-a u okviru istraživanja.

Podaci o otpadnim vodama su korisni za ljude čiji je cilj praćenje protoka ilegalnih droga i predviđanje medicinskih ili socijalnih problema koji su sa njima povezani. Gonzalez-Marino i njene kolege se nadaju da će proširiti svoja istraživanja i na druge zemlje i gradove i potencijalno započeti testiranje drugih supstanci koje utiču na kvalitet života ljudi.