Proslavi Oporavak na 4. Internacionalnom Capacity Building Programu

Udruženje Proslavi Oporavak učestvovalo je na 4. Internacionalnom Capacity Building Programu organizovanog od strane Zelenog polumjesca, održanog 3. –  6. decembra u Istanbulu. Ovaj program je okupio više od 200 gostiju iz 70 zemalja širom svijeta, članica Međunarodne Federacije Zelenog polumjeseca (International Federation of Green Crescent (IFGC), kao i oko 20 internacionalnih organizacija.

Tokom četiri dana programa prisutni su imali priliku da saznaju više informacija o aktivnostima i programima prevencije ovisnosti Turskog Zelenog polumjeseca kao i primjeni ovih programa širom svijeta, te da na regionalnim sastancima ostvari i unaprijedi međusobna saradnju. Predstavnici Istambulske inicijative, uključujući i Proslavi Oporavak, imali su  priliku da predstave svoj rad, kao i drugi stručnjaci iz različitih dijelova svijeta koji su predstavili svoje angažmane u oblastima vezanim za ovisnosti, uključujući duhan, alkohol, droge, tehnologiju.

Svjetska zdravstvena organizacija je treći dan programa predstavila istraživanja vezana za ovisnost o kockanju, te njihovoj vezi sa drugim vrstama ovisnosti.

Posljednji dan treninga predstavnica UNODC-a Giovanna Campbello govorila je o Standardima prevencije za upotrebu droga, objavljenim u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Ova sesija je obuhvatila i naučno dokazane preventivne metode, od ranog djetinjstva pa do odrasle dobi.

Također, prisutni su imali priliku da saznaju više o aktivnostima i članstvu u Bečkom NVO komitetu (VNGOC).