26.02.2018. Srbija: U Novom Sadu podeljeno 20.000 testova na droge svim školama

U novosadskim srednjim školama uspešno se realizuje preventivna borba protiv narkomanije. Potreban pristanak roditelja, koji nisu dužni da školu obaveste o nalazu

SVE osnovne i srednje škole u Novom Sadu preuzele su testove za testiranje đaka na droge, a velika većina roditelja učenika sedmih i osmih razreda osmoletki i srednjoškolaca, zainteresovana je da testira svoju decu na narkotike. Obrazovne ustanove su dobile 20.000 testova, a njihova podela roditeljima još traje.

Testiranje koje će se raditi isključivo dobrovoljno, odnosno po želji roditelja, obavljaće se u kućnim uslovima, i nijedan roditelj nije u obavezi da o rezultatima provere na narkotike obavesti školu. Ukoliko roditelji ipak budu želeli da u slučaju pozitivnih rezultata testa rezultate dostavi školi, psihološko-pedagoška služba će u saradnji s nadležnim organima dalje delovati kako bi se takvim učenicima pomoglo.

Nabavljeni su testovi na upotrebu širokog spektra psihoaktivnih supstanci, a podrazumevaju pregled uzorka urina. Grad je za ovu namenu utrošio 10 miliona dinara.

Stanko Matić, predsednik Aktiva direktora srednjih škola u Novom Sadu, istovremeno i direktor Tehničke škole “Mileva Marić Ajnštajn”, kaže da je interesovanje roditelja zaista veliko i da odeljenske starešine organizuju roditeljske sastanke na kojima ih upoznaju sa značajem prevencije droge i zainteresovanima dele testove.

Identična situacija je i među roditeljima sedmaka i osmaka, a Jelena Pastonjicki, predsednik Aktiva direktora osnovnih škola u Novom Sadu, kaže da očekuje da će u naredne dve nedelje podela testova biti završena.

– Velika većina roditelja osnovaca želi da testira svoju decu, a ima i onih, doduše u manjem broju, koji smatraju da im to nije potrebno – kaže Pastonjacki. – Prilikom preuzimanja roditelji su morajui da potpišu da su primili test, ali o rezultatima ne moraju da nas obaveste. Uz testove sa uputstvom dobijaju i brošuru o prevenciji narkomanije, kao i podatke o tome kome mogu da se obrate za pomoć u slučaju kada im je to potrebno.

ZAINTERESOVANI I DRUGI

ZA ovaj način borbe protiv narkomanije koji je Novi Sad počeo prvi da primenjuje zainteresovane su obrazovne ustanove u drugim gradovima, ali i opštine. Njihova želja je da ovu ideju o testiranju koja je potekla od samih roditelja sprovedu u svojim sredinama.

http://www.novosti.rs/