23.02.2018. Srbija OPASNI “BUP” Mladi u Srbiji koriste ovaj lek da bi se odvikli od droge

Mladi u Srbiji sve češće kao drogu koriste lek “buprenorfin”, poznatiji kao “bup”, koji se primenjuje za lečenje zavisnika i trebalo bi da pomognu u “skidanju” sa heroina. Iako ga lekari u strogo kontrolisanim uslovima propisuju, lek se ipak ilegalno može kupiti kod dilera.

Spada u opijate, zbog čega ga mladi i koriste, ali ono što je alarmantno jeste da stvara daleko jaču zavisnost od one koju bi trebao da suzbije.

 

Koliko ovaj lek može da bude opasan ukoliko se zloupotrebi najbolje pokazuje slučaj tridesetdvogodišnjeg muškarca iz Borče koji je prošle nedelje u kritičnom stanju primljen u bolnicu zbog predoziranja ovim lekom.

 

On je umesto heroina koristio “bup”. Međutim, ne samo što je u bolnicu dovezen sa slabim pulsom i bez svesti, već zbog specifičnosti droge koju je koristio nije reagovao ni na terapiju koja se inače daje zavisnicima koji se predoziraju.

Služi za ublažavanje apstinencijalne krize

Predsednica Republičke stručne komisije za prevenciju i kontrolu bolesti zavisnosti, kao i v. d. dirktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti dr Mira Kovačević, kaže da je prava namena ovog leka skidanje sa teških opijata i ublažavanje apstinencijalne krize.

– To je lek koji se stavlja ispod jezika i jedna tableta dnevno je dovoljna da smiri tegobe koje zavisnici imaju prilikom lečenja. U prvo vreme pacijenti ga dobijaju svakodnevno u klinici, ali kada se proceni da je osoba koja se leči stabilna, onda na nedeljnom nivou dobija recep u domu zdravlja. Ipak, mi smo u stalnom kontaktu sa lekarima iz domova zdravlja i odmah reagujemo ako ustanovimo da pacijent nije došao kod nas na kontrolu, a uredno je svake nedelje uzimao lek u domu zdravlja – objašnjava dr Kovačević.

Šrmču i ubrizgavaju u venu

To je upravo i jedna od načina kako neki paicjenti zloupotrebljavaju ovaj lek, a koji potom dalje prodaju. Naime, u pakovanju leka ima osam tableta koje koštaju oko 3.000 dinara.

 

Upravo zbog verovanja da tableta ima heroinski efekat dolazi do predoziranja onog koji ga uzima. Narkomani ovaj lek najčešće izdrobe, pa ih ubrizgavaju u venu, na isti način kao i heroin. Neki ga tako usitnjenog i šmrču. Tako se dešava da se narkomani, koji su zvanično na terapiji odvikavanja, drogiraju istim lekovima koji bi trebalo od droge da ih izleče.

– Te tablete se uzimaju jendom dnevno i nikako ne smeju da se mešaju sa drugim antidepresivima i alkoholom. “Buprenorfin” je zaista lek, a u želji da dostignu osećaj kao kada se uzme heroin, zavisnici popiju više od jedne tablete i tada dolazi do predoziranja – ističe dr Kovačević.

Teško sprečiti zloupotrebu

Ona kaže da kod zavisnika od droga uvek postoji rizik da se bilo koji propisani lek može uzimati u višim dozama od terapijskih ili se kombinovati sa nedozvoljenim supstancama, kao i da dospe do ilegalnog tržišta narkotika. To je, kaže ona, rizik koga su svi svesni i zato se vodi računa da stalnim kontrolnim pregledima i pažljivim praćenjem pacijenta, minimiziraju ovakve zloupotrebe i rizike.

 

– Ipak, oni se ne mogu u potpunosti izbeci, što je poznata činjenica sa kojom se i u svetu, u regionu i kod nas suočavamo. Generalno je važno da se precizno zna ko i pod kakvim uslovima radi sa zavisnicima, a stav stručnjaka je da je bolje da što viši procenat zavisnika bude uključen u zdravstveni sistem jedne zemlje. Na taj način je stepen kontrole nad njima veći – kaže dr Kovačević.

Više muškaraca zavisnika od heroina

U Centru za monitoring droga pri Ministarstvu zdravlja kažu da su epidemiološke podatke o lečenim zavisnicima od droga dostavilo 16 vanbolničkih i 3 bolničke ustanove za lečenje, od ukupno 26. Većina epidemioloških podataka odnosi se na osobe koje primarno koriste heroin.

 

Prema poslednjim podacima, oko trećine heroinskih zavisnika je prvi put otpočelo lečenje metadonom i ovim lekom, tačnije 135 od prijavljenih 464. Skoro 80 odsto lečenih zavisnika bili su muškog pola.

 

Većina muškaraca koji su bili u sistemu lečenja su bili starosti 30 do 34 godine, dok su žene bile nešto mlađe, a većina ih je bila starosti 24 do 29 godina. Kada su u pitanju zatvorenici, poslednji podaci pokazuju da je za godinu dana 487 osoba bilo na supstitucionoj terapiji.

41 osoba umrla zbog predoziranja

Prema poslednjim podacima Nacionalnog centra za kontrolu trovanja Vojno medicinske akademije za godinu dana 312 osoba je lečeno zbog predoziranja.

Osam od deset osoba bilo je u uzrastu od 19 do 40 godina. Više od polovine lečenih osoba je zbrinuto zbog predoziranja heroinom (54,5 odsto) i većina je bila starija od 30 godina.

Približno četiri od deset osoba imalo je blago trovanje. Ukupno 50 ljudi (16 odsto) je primljeno zbog upotrebe kanabisa, i oni su bili mlađi od korisnika opioida, jer je polovina bila starosti 20 do 24 godina. Većina slučajeva intoksikacije kanabisom su bila blaga trovanja.

I većina umrlih muškog pola

 

Smrtni slučajevi izazvani drogama se mogu direktno povezati sa upotrebom droga – trovanja ili predoziranja. Prema podacima nacionalnog Zavoda za statistiku, 2015. godine je zabeležen 41 smrtni slučaj izazvan upotrebom droga, od čega je 18 smrtnih slučajeva je bilo povezano sa opioidima. Skoro polovina smrtnih slučajeva je bila u starosnoj grupi 25-34 godine. Prosečan uzrast za muškarce bio 33,2, a 32,5 godine za žene. Većina umrlih su bili muškog pola.

 

Na osnovu analize podataka koje prati Centar za monitoring droga zavisnosti od droga, Ministarstvo zdravlja je preduzelo niz mera za unapređenje programa lečenja zavisnika.

 

Edukacija zdravstvenih radnika

 

– Krajem 2017. godine, Vlada je na predlog Ministarstva zdravlja usvojila Uredbu o planu mreže zdravstvenih ustanova, kojom je jasno definisana mreža ustanova za lečenje zavisnika od droga. Lečenje se sprovodi na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, a referentni centri u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Referentni centri prate rad ustanova u njihovoj nadležnosti i uz superviziju rada sa zavisnicima smanjuju eventualni rizik od zloupotrebe lekova. Zloupotreba lekova kontroliše se od strane MUP-a. Planiramo da u 2018. godini donesemo podzakonske akte koji će bliže regulisati lečenje zavisnika od droga. Pored toga plan Ministarstva je da organizuje edukacije zdravstvenih radnika na temu postupanja u hitnim slučajevima (predoziranja) – objašnjava Jelena Janković, rukovodilac Centra za rano upozorenje o novim psihoaktivnim supstancama u Ministarstvu zdravlja.

Izvor: https://www.blic.rs/