30.09.2019. BiH: Stopa kockanja u BIH vrtoglavo raste

Nikola Mijušković, Preporod

Jedan od najistaknutijih aktera na polju borbe protiv patološkog kockanja na Balkanu, specijalista traumatske psihologije, Marko Romić,  dao je vrlo opširan intervju o problematici za portal Ero.tel.

Njegov opšti zaključak je da je broj patoloških kockara u BiH u kontinuiranom rastu. Prema njegovim procjenama, iz pozicije voditelja Kluba liječenih ovisnika o kocki (KLOK) iz Mostara, samo u Mostaru ima 1000 do 1200 patoloških kockara, a u cijeloj Bosni i Hercegovini i do 50 000. U razgovoru za pomenuti portal prof. Romić, govorio je o uzrocima kockanja, o posljedicama koje kockanje ostavlja u porodičnoj sferi, kao i o nezainteresiranosti institucija za ovaj rastući problem.

Posebno se detaljno osvrnuo na (ne)prepoznavanje dubine problema od strane sistema, za šta je konstatovao da je nedovoljno i prilično površno. U kritičkom tonu, istakao je da su institucije motivisanije da raspoređuju novac koji je dobit od kockarnica, zanemarujući da je to novac njihovih građana, novac nastao na bolesti, na konfliktima razne vrste, čije posledice plaćaju i oni koji su potpuno nedužni.

Ukoliko želite pogledati proširenu verziju ove vijesti, to možete učiniti posjetom sledećeg linka:

https://ero.tel/vijesti/marko-romic-za-ero-tel-u-bih-ima-50-000-patoloskih-kockara-a-institucije-zanima-samo-raspodjela-novca-koji-je-natopljen-djecjim-suzama/