Preporod na nacionalnoj konferenciji u organizaciji NVO 4life

Nikola Mijušković, Preporod

27.09.2019., NVO 4life je u prostorijama PR centra u Podgorici organizovao Nacionalnu konferenciju pod nazivom ‘’Izazovi u radu sa mladima’’. Nacionalna konferencija „Izazovi u radu sa mladima”, je završna aktivnost projekta „Let’s move on – together for young people with socially unacceptable behavior”, koji je finansijski podržan od strane NVO Juventas kroz projekat “ARYSE (At-Risk Youth Social Empowerment)” koji finansira EU. Glavni cilj projekta je unapređenje kvaliteta života mladih sa društveno neprihvatljivim ponašanjem.

Izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić, je bio jedan od panelista na konferenciji. Pored njega, panelisti na Konferenciji su bili Saša Mijović, izvršni direktor Nvo 4 Life, Nina Šćepanović, saradnica na programima u NVO Juventas, Novo Vukićević, ispred JU Centar za djecu i mlade Ljubović, Jovana Malović, psiholog ZIKS-a, Aida Perović, Izvršna direktorica Nvo Prima. Na panelu su učestovali i govorili i psihijatar Dr. Ljubinko Kaluđerović iz JU Kakaricka Gora, te Branka Danilović, direktorka Centra za za socijalni rad Pljevlja, kao i Marija Radović, koordinatorka Programa direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti u NVO Juventas.

U dijelu obraćanja koje je odradio Izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić, napravljen je poseban osvrt na primjere dobre prakse u Evropi, gdje postoje brojni standardizovani programi primarne prevencije, što nas navodi na zaključak da iste u Crnoj Gori treba uvoditi, a postojeće nadograđivati. To je jedan od ključnih puteva, kojima je moguće uticati da se stopa zloupotrebe PAS među mladima u kontinuitetu ne povećava, već progresivno smanjuje.