Naučno-stručna konferencija: Drugi forenzički susreti Sokolac 2019

21.06.2019. je održana naučno-stručna konferencija pod nazivom Drugi forenzički susreti Sokolac 2019. Konferenciju je organizirao Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Tema ovogodišnje konferencije je bila URAČUNLJIVOST-medicinski i krivičnopravni aspekti.

Učesnici Konferencije su bili psihijatri, socijalni radnici, psiholozi iz BiH i zemalja okruženja, predstavnici sudova, tužilaštva, ministarstva pravde i ministarstva zdravlja, te nevladinog sektora.

Konferencija je akreditovana kod Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike.