Preporod u gostima Televiziji Nikšić – 12.02.2018.

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Televizija Nikšić je još jednom pokazala senzibilitet prema problematici bolesti zavisnosti i pružila priliku predstavnicima Preporoda da svoje znanje, iskustvo, ali i opservaciju aktuelnosti iz problematike, podijele sa gledaocima širom Crne Gore.

Tako je 12.02.2018. godine u Jutarnjem programu, gost Televizije Nikšić, još jednom bio Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda. Tokom razgovora, razgovarano je o mnogim temama koje čine svakodnevnicu svih aktera koji rade na polju sprječavanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Tako je napomenut trend rasta same zloupotrebe, kao jedna od gorućih tema. Dat je i kratak osvrt na ESPAD istraživanje, koje nedvosmisleno potkrjepljuje takav trend rasta u našoj državi. Bitna tema su bili i roditelji, njihova motivacija da se informišu u domenu primarne prevencije. Uz to, roditelji su imali priliku da čuju nešto više i o simptomima koje izaziva zloupotreba psihoaktivnih supstanci.

Kao jedan bitan nedostatak našeg društva istaknut je nedovoljan broj servisa koji se pružaju maloljetnim zavisnicima, kojih je u kontinuitetu sve više. Takođe, prilika je upotrijebljena da se govori i o uplivu novih droga na tržište, koje su nedovoljno ispitane, što podrazumijeva i nedostatak znanja o njihovim posledicama. Značajan dio medijskog prostora je posvećen vrlo aktuelnom problemu, legalizaciji marihuane, gdje je data opsežna analiza svih okolnosti koje prate takak razvoj događaja.