Posjeta JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac“

Autor vijesti: Mulka Nišić

16.04.2018. godine predstavnici našeg Udruženja bili su u posjeti JZU „Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac“.

Posjeta je organizirana u sklopu planiranih aktivnosti uvezivanja ustanova i aktera koji u svom domenu rada imaju kontakt sa osobama i porodicama pogođenim problemom ovisnosti. Sastanak je održan sa ciljem da se prisutni upoznaju sa radom Zavoda i Udruženja, te dogovora oko buduće saradnje, naročito kada je riječ o pripremi  pacijenata, bivših ovisnika u oporavku, pred otpust iz ustanove kući ili na dalje liječenje u terapijskim zajednicama.

Načelnica odjeljenja za psihotične poremećaje dr Persa Gunjević je predstavila rad Zavoda i pružila informacije između ostalog i o načinima na koje osobe mogu biti smještene u ovoj Ustanovi radi čuvanja i psihičkog liječenja zbog bolesti ovisnosti u ustanovi zatvorenog tipa.

Sastanku su prisustvovali i članovi tima u sastavu doctor medicine Mile Jevtić, psiholog Dragana Parlić i socijalni radnik Suzana Vučković.