Najava o izgradnji sudsko-forenzičke bolnice u Crnoj Gori

Autor Vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Već duže vrijeme u Crnoj Gori eksperti ukazuju na problem zloupotrebe Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, čiji su kapaciteti ograničeni, a u kojoj se pored različitih kategorija pacijenata liječe i počinioci teških krivičnih djela. Takvi pacijenti često predstavljaju opasnost po zdravlje ostalih pacijenata, jer iskustva pokazuju, da u nedostatku odgovarajućih bezbjedonosnih kapaciteta, dolaze u kontakt sa psihoaktivnim supstancama, pa na taj način narušavaju cjelokupnu borbu protiv zloupotrebe supstanci u instituciji. Iskustva su pokazala da su za takve pacijente, drogu u instituciju unosili čak i članovi najuže porodice.

U posjeti ovoj instituciji, Suad Numanović, predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku je najavio izgradnju sudsko-forenzičke bolnice, čime bi se oslobodili kapaciteti Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, ali bi se ujedno stvorili uslovi za posvećenijim radom u odnosu na izvršioce težih kriičnih djela, koji kaznu provode u liječenju.

Ukoliko želite detaljnije da se informišete o ovoj vijesti, posjetite link:

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/201183/i-majke-donose-drogu-pacijentima.html