Svjetski izvještaj o drogama 2017: 29 miliona ljudi ovisno o drogama

Prema najnovijem Svjetkom izvještaju o drogama 2017, objavljenom 22. juna od strane Kancelarije UN-a za drogu i kriminal (UNODC),  29 miliona ljudi u svijetu je ovisno o drogama.

Svjetski izvještaj o drogama 2017 je predstavljen u novom dizajnu koji sadrži pet brošura. Prema podacima u izvještaju, 29 miliona ljudi u svijetu je ovisno o drogama, dok je prethodne godine registrovano 27 miliona. Oko 12 miliona osoba je registrovano kao “injektirajući korisnici narkotika”, od kojih 14 procenata živi sa HIV-om.

Poremećaji koji se odnose na upotrebu amfetamina također čine značajan udio u štetnostima koje donosi zloupotreba droga na globalnom nivou. I dok je tržište za nove psihoaktivne supstance još uvijek relativno malo,a korisnici ne znaju tačan sastav i kako dozirati psihoaktivne supstance, čime se potencijalno izlažu dodatnim ozbiljnim zdravstvenim rizicima.

Izvještaj naglašava jaku vezu između siromaštva i nekoliko aspekata problema droge.

„Ostaje još mnogo toga što je potrebno uraditi da bi se ublažile posljedice koje problem upotrebe droga nanosi društvu u oblasti zdravlja, razvoja, mira i sigurnosti, u svim regijama svijeta.“, rekao je Direktor UNODC-a, Yury Fedotov.

Izvor: UNODC