07.05.2020.SAD: Dr Nora Volkow: Vaping i opioidna zavisnost povećavaju rizik od koronavirusa

Dr Nora Volkow, koja je na čelu NIDA- Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga, objašnjava kako nova naučna istraživanja ukazuju na dodatne izazove za ovu grupu  pacijenata i javni zdravstveni sistem.

Tokom 2018. godine , predoziranje opioidima oduzelo je oko 47 000 života u Americi. Prošle godine savezne vlasti su informisale da je 5,4 miliona srednjoškolaca koristilo vaping. A samo prije dva mjeseca , oko 2800 slučajeva oboljenja pluća povezanih sa vapingom je rezultiralo hospitalizacijom; 68 slučajeva je imalo smrtni ishod.

Sve do sredine marta, ovi brojevi su zahtjevali pažnju. Ali kako se broj smrtnih slučajeva od koronavirusa povećava i  kako su ekonomski troškovi pokušaja da se kontroliše njegovo širenje ogromni, fokus javnog zdravstva u ovom trenutku  je značajno izmijenjen.

U pozadini, međutim, druga pitanja – epidemija opioida i  vaping kriza – nastavljaju sa nagomilavanjem komplikacija ka ionako  preopterecenom  javnom zdravstvenom sistemu.

To stvara izrazito američki problem, ističe dr. Nora Volkow, rukovodilac Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga.

Volkov je razgovaralla  s Kaiser Health News  o novonastalim teorijama  o odnosu COVID-19 i vapinga i  poremećaja u upotrebi opioida, kao i o tome kako bi ove osnovne epidemije mogle povećati rizik kod ljudi. Njene napomene su uređene radi dužine i jasnoće.

P: Vec smo iskusili  dvije  epidemije u isto vrijeme- vaping krizu i opioidnu krizu – i sada smo usred treće. Da li to mijenja prirodu tretmana  koronavirusa u Sjedinjenim Državama?

Stvara se drugačija situacija od one koju vidimo u inostranstvu. Pritisak je na nama, kao državi , da hitno obavljamo više zadataka, da se fokusiramo na hitne potrebe COVID-a, a da pri tome ne zanemarimo ostale epidemije koje uništavaju Ameriku. To je definitivno izazov.

P: Koji su dokazi o povezanosti između  vapinga i koronavirusa?

Zbog popuštanja, ne postoje podaci koji bi pokazali da li postoje razlike u rezultatima između ljudi koji koriste vaping i  onih koji ne konzumiraju. Nema prijavljenih naučnih dokaza. Počećemo da ih tražimo.

Iz svih slučajeva akutne povrede pluća znamo da je vaping, naročito  određene kombinacije hemikalija koje su povezane sa vapingom THC-a, zapravo dovele do smrti. Uzrok smrti bila je plućna disfunkcija. Iz eksperimenata na životinjama znamo da sami vaping – čak i bez korišćenja droga  – može prouzrokovati  upalne promjene na plućima.

Za COVID već znamo da kod komorbidnih stanja – posebno onih koja pogađaju pluća, srce, imunološki sistem – [pacijenti] imaju vjerovatnije  negativne ishode.

Može se predvidjeti povezanost. U međuvremenu, zbog podataka koji već postoje, trebali bismo biti veoma oprezni. Pametno bi bilo  savjetovati  pojedince koji koriste vaping da prestanu.

P: Čini se da do sada mladi ljudi imaju manji rizik od komplikacija COVID-a. Da li  vaping  to mijenja ?

Znamo da je bilo smrtnih slučajeva među mladima. Jedno veoma važno područje istraživanja jeste pokušaj razumijevanja  specifičnih ranjivosti među mladima.

Zašto biste  rizikovali kada već znate da vaping stvara upalne promjene u plućima? U medicini znamo da je tkivo koje je pretrpjelo  štetu ranjivije.

Upravo u velikim centrima u kojima posmatrate porast slučajeva COVID-19, veća je vjerovatnoća  da vidite komorbiditet vapinga.

To su uglavnom mladi ljudi, ali i stariji ljudi, od kojih bi mnogi inače pušili duvan. [Pušenje] takođe povećava rizik. Iako uzorci nijesu dovoljno veliki, pušači se osjećaju  gore od nepušača kada imaju COVID.

 

P: Razgovarajmo o poremećaju upotrebe opioida. Kakve pridružene bolesti počinjemo da primjećujemo između poremećaja upotrebe opioida i COVID-19?

Ljudi koji imaju poremećaj upotrebe opioida takođe su vjerovatno i pušaci. Samo pušenje povećava rizik oštecenja na plućima.

Znamo da su opioidi zapravo imunosupresivi. Ovo je detaljno proučeno. Nikotin takođe može poremetiti imunitet i zapravo oslabiti sposobnost ćelije da odgovori na virusne infekcije. Jedna od stvari na koju opioidi utiču jeste da slabe proces disanja. Ukoliko je previše ozbiljno, ljudi prestaju da dišu.  A to vodi u smrt.

Bilo da se predozirate ili ne, kad uzimate opioide, učestalost disanja je smanjena, a kiseonik u krvi je manji.

Infekcija [COVID] napada respiratorna tkiva u plućima. To ometa sposobnost prenosa kiseonika u krv. Ako dobijete COVID i uzimate opioide, fiziološke posledice će biti mnogo gore. Nećete imati samo efekte virusa, već ćete imati depresivne efekte opioida na sistem u mozgu koji dovode do značajno manje cirkulacije u plućima.

P: Šta je sa drugim vrstama podrške za ljude u procesu oporavka?

Sistemi podrške kao što su programi razmjene špriceva se zatvaraju. Metadon klinike se zatvaraju. Sve i da se ne zatvore, neće moći da obrade isti broj pacijenata – zato što se ili  osoblje razboli ili mjesto gdje je smjestena metadonska klinika ne dozvoljava toliki broj ljudi. Javni prevoz nije dostupan ljudima da pohađaju njihove metadonske klinike.

Takođe smo čuli od naših istražitelja da su primjetili značajno smanjenje kapaciteta zdravstvenog sistema da inicira ljude na ljekovima za poremećaj upotrebe opioida – posebno buprenorfin.

Mnoge inicijacija buprenorfina rađene su u zdravstvenim ustanovama koje su zasićene COVID-om.

P: Šta preduzimate da riješite te probleme?

Ako ste, u prošlosti, bili ljekar ili medicinska sestra i željeli ste da neko počne sa buprenorfinom, po zakonu ste tu osobu morali I fizički ispitati. Medjutim, to je promijenjeno.  Sada je moguće inicirati nekoga na buprenorfin kroz telehealth. To je nevjerovatno dragocjeno.

Povećana je naknada za  telehealth, što  proširuje pristup liječenju. Napravljene su i aplikacije koje pružaju pojedincima sa problemom zavisnosti pristup mentorima ili trenerima, kao i pristup terapijama i grupnim terapijama. Ovo je jedan od aspekata koje je kriza COVID zapravo ubrzala. Ovo može olakšati liječenje u budućnosti, čak i kad COVID-a više ne bude.

Izvor: https://khn.org/