15.06.2018. Crna Gora: EMCDDA u posjeti Crnoj Gori

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U sklopu posjete Crnoj Gori, 14. i 15. juna, predstavnici EMCDDA su imali priliku da razgovaraju sa većinom relevantnih aktera koji na teritoriji Crne Gore djeluju u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga. Opserviralo se stanje u Crnoj Gori, posebno u odnosu na aktuelnu Nacionalnu strategiju za borbu protiv droga, a značajna pažnja se posvetila i sistemu ranog upozoravanja i novih droga na tržištu.

Rezimirana je i saradnja koju ostvaruju različite institucije i organizacije sa Ministarstvom zdravlja i Odjeljenjem za kreiranje politika za sprječavanje zloupotrebe droga, koje funkcioniše u sklopu pomenutog Ministarstva.

Posjeta EMCCDA je obavljena kroz više sastanaka sa predstavnicima različitih ministarstava, institucija sistema, ali i relevantnih nevladinih organizacija. U bloku koji je bio posvećen NVO sektoru, u prostorijama Kancelarije za EU integracije, predstavnici Preporoda, Jovan Bulajic i Nikola Mijuskovic su imali priliku da predstave organizaciju, svoje usmjerenje u odnosu na različite tipove tretmana bolesti zavisnosti, osvrnu se na statistike i domete svoga rada.