Preporod u posjeti KLOK-u

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Sve veća izraženost problema kakvo je kompulzivno, patološko kockanje izaziva potrebu da se intenzivira saradnja svih relevantnih aktera koji se mogu nazvati pomagačima u toj oblasti. U skorijoj prošlosti, Preporod je bio sve češća adresa za zavisnike od kocke i članove njihovih porodica, a jedna od organizacija koja je detektovana kao vrlo uspješna u tretmanu istih je Klub liječenih ovisnika od kocke (KLOK) iz Mostara. Obzirom da je komunikacija ostvarivana i ranije u nekoliko navrata i da je u budućnosti potrebno intenzivirati, upriličen je sastanak u Mostaru, 28.09., kojem su prisustvovali Marko Romić, psiholog i psihoterapeut u KLOK-u i Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda.

Sagovornici su detaljnije predstavili misije svojih organizacija, aktuelne izazove sa kojima se suočavaju, kao i mogućnosti za proširenjem međusobne saradnje. Preporod je specifično predstavio projekat ”Biram oporavak”, kao i generalno sam koncept oporavka, kao pravca u tretiranju bolesti zavisnosti. Zaključeno je da je ovaj sastanak bio izuzetno dragocjen za obje organizacije, kako zbog prethodne saradnje, tako i zbog budućih planova.