Preporod u posjeti Cetinju

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

 

U sklopu projekta ”Biram oporavak”, Preporod je nastavio kampanju povezivanja sa relevantim institucijama koje djeluju u polju borbe protiv psiho-aktivnih supstanci, na teritoriji Crne Gore. 31.5.2018., Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda je posjetio Prijestonicu Cetinje, gdje je razgovarao sa Ankicom Pajović, Sekretarkom Sekretarijata za lokalnu upravu i društvene djelatnosti, Mr Draganom Kaluđerović, Koordinatorkom kancelarije za rodnu ravnopravnost i prevenciju bolesti zavisnosti, Mihailom Martinovićem, nadležnim za saradnju sa NVO sektorom u Prijestonici Cetinje i Mirjanom Lipovinom, Sekretarkom Skupštine Prijestonice Cetinje.

Sagovornicima je predstavljen projekat ”Biram oporavak”, što je predstavljalo i povod za dodatnu diskusiju o dometima različitih pravaca u tretmanu bolesti zavisnosti. Takođe, razgovaralo se o radnom ambijentu i prilikama u kojima funkcionišu sagovornici, sa akcentom na pitanje zloupotrebe PAS među mladima.

Treba napomenuti da je predmet dnevnog reda bilo i razvijanje koraka u daljoj saradnji među akterima sastanka, što se posebno odnosilo na potpisivanje Memoranduma o saradnji. U sklopu posjete Cetinju, predstavnik Preporoda je uzeo učešće i na radionici u OŠ ”Lovćenski partizanski odred”, koja je upriličena povodom Svjetskog dana borbe protiv pušenja, a koja je po svojoj metodologiji pripadala domenu primarne prevencije.