30.05.2019. Srbija: Srbija korak bliže eliminaciji hepatitisa C

Na inicijativu udruženja pacijenata koja vode borbu protiv hepatitisa, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, održan je stručni skup na kome su predstavljeni pozitivni pomaci na polju kreiranja zdravstvene politike o lečenju hepatitisa C, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, učesnici skupa pod nazivom “Korak dalje u lečenju hepatitisa C”složili su se da je u prethodnih godinu dana ostvaren važan pomak u lečenju hepatitisa C (HCV), zahvaljujući činjenici da su inovativni lekovi, koji omogućavaju potpuno izlečenje hepatitisa C kao hronične infektivne bolesti, postali dostupni određenom broju obolelih.

Virusni hepatitis predstavlja pretnju po globalno zdravlje i jedan je od vodećih uzroka smrtnosti u svetu, zbog čega je Svetska zdravstvena organizacija podržala strategiju za virusne hepatitise 2016–2021. koja poziva na eliminaciju virusnih hepatitisa kao značajne javno zdravstvene pretnje do 2030. godine.

Globalna eliminacija hepatitisa C nije lako ostvariv cilj, pa mnoge zemlje uvode koncept mikroeliminacije HCV, što podrazumeva lečenje unutar specifičnih grupa pacijenata. Ova praksa se uspešno pokazala i u zemljama okruženja. Stoga stručna tela u Srbiji predlažu da se mikroeliminacija primenjuje na obolele od hemofilije i bubrežne bolesnike na hemodijalizi, koji su pod stalnom kontrolom u okviru zdravstvenog sistema, a sticajem okolnosti su ovim virusom inficirani tokom godina lečenja.

Koncept mikroeliminacije HCV u Srbiji podržalo je i Ministarstvo zdravlja, koje aktivno radi na pripremi Strategije i Nacionalnog programa za lečenje hepatitisa.

“Radne grupe Ministarstva zdravlja pripremaju Strategiju i Nacionalni program za lečenje hepatitisa, a nacrt ovih važnih strateških dokumenata je u završnoj fazi, što predstavlja značajan korak napred u naporima za rešavanje pitanja ove hronične zarazne bolesti koja predstavlja ozbiljnu pretnju javnom zdravlju. Od prošle godine, Ministarstvo i Republički fond za zdravstveno osiguranje su omogućili lečenje savremenom terapijom za određeni broj pacijenata, a taj broj odnedavno uvećavamo svakog meseca”, naglasila je doktorka Danijela Urošević, pomoćnik ministra zdravlja.

Udruženja obolelih od hepatitisa C, u okviru kampanje “Skriveni u javnosti” prethodnih pola godine ulažu zajedničke napore kako bi se podigla svest javnosti o ovoj bolesti.

“Udruženje pacijenata sa bolestima jetre Hronos, Udruženje hemofiličara Srbije i Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije, zajedno sa lekarima koji pružaju nesebičnu stručnu podršku, nastavljaju zajedničke aktivnosti sa ciljem da javnost upoznaju sa svim izazovima različitih grupa obolelih od hepatitisa C i doprinesu zaustavljanju širenja infekcije hepatitisa C u Srbiji”, istakao je Pavle Živković, u ime Udruženja pacijenata sa bolestima jetre “Hronos”.

 

Izvor vesti: rs.n1info.com/Zdravlje