Državna strategija dobija oblik

Bosna i Hercegovina od 2013-te godine nema Državnu strategiju za nadzor nad opojnim drogama, sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.  U cilju kreiranja Strategije Ministarstvo sigurniosti je oformilo Radnu grupu koja ima za zadatak da izradi nacrt Državne strategije za nadzor nad opojnim drogama, sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.

Naše Udruženje odabrano kao jedan od četiri predstavnika nevladinog sektora koje će svojim ekspertizama doprinijeti izradi Nacrta.

8. sastanak Radne grupe, održan je u srijedu 14.06.2017. godine. Strategija je već dobila svoj oblik i čeka se finalna obrada i manje korekcije.