Formalizovana saradnja Preporoda i CŽL

Nikola Mijušković, Preporod

U sklopu projekta ‘’Biram oporavak’’, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, formalizovana je saradnja između Preporoda i NVO CŽL (Crnogorski ženski lobi).

Dogovoreno je intenziviranje postojeće saradnje, kako bi razmjenom iskustava i znanja došli u poziciju da se, na što je moguće efikasniji način, štite interesi ciljnih grupacija, koje su u jednom domenu rada itekako preklapaju. Potpisnike memoranduma, u budućem radu očekuje doprinos na polju borbe za prava i položaj zavisnica, koji u ovom momentu može i mora biti na značajno visočijem nivou.