Formalizovana saradnja sa Kantonalnim centrom za socijalni rad- Sarajevo

Nakon dugogodišnje neformalne ali veoma uspješne saradnje, VD direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo Enes Šabić i predsjednik Udruženja  “PROSLAVI OPORAVAK” Borislav Goić potpisali su Protokol o saradnji u cilju podrške osobama sa problemom ovisnosti i njihovim porodicama.

Predviđeno je da osnove saradnje počivaju na informiranju i upućivanju korisnika koji traže pomoć u Ustanovi i Udruženju a koja ne spada u djelokrud njihovog rada.

Takođe,  Protokolom je dogovorena i razmjena iskustava dobre prakse kao i podrška u kampanjama na  promociji besplatnog savjetovališta i telefonskog broja za problematiku zloupotrebe droga.

Autor vijesti: Mulka Nišić