Multisektorski sastanak za Timočki okrug

U sklopu poseta upravnim okruzima na teritoriji Srbije,  članovi Udruženja „Izlazak“  su posetili 24. aprila 2019. godine grad Bor. Tom prilikom su, zajedno za Kancelarijom za borbu protiv droga, održali  multisektorski  sastanak s predstavnicima državnih institucija i  udruženjem civilnog sektora u ovom gradu.

Cilj ove posete bio je prikupljanje informacija i iskustava s kojima se suočavaju nadležne institucije u čijim nadležnostima je borba protiv droga. Kvalitetnoj diskusiji o problemima ovog okruga u oblasti droga doprineli su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, gradski većnici i članovi Udrduženja Kokoro.

Multisektorski sastanci predstavljaju efikasno sredstvo u razmeni informacija i problema, kao i prilagođavanju naredne Strategije za zloupotrebu droga potrebama s kojima se nadležne institucije susreću na terenenu.

Kao rezultat ove posete su i potpisani memorandumi o međusobnoj saradnji sa Centrom za socijalni rad kao i udruženju za civilni sektor „Kokoro“.

Autor vesti: Monika Žugić